Home / Ariya Yeesunsong (page 4)

Ariya Yeesunsong

ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ จำนวน 19 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบค …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงค …

Read More »

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 8 เรื่อง การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular Rehabilitation) ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read More »

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจาะเบื้องลึก เคล็ดลับเด็ด เพื่อพิชิต ผศ.-รศ.

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โ …

Read More »

สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในหัวข้อ “โรคเกี่ยวกับความพิการ การตรวจประเมินร่างกายอย่างง่าย และการให้การรักษาฟื้นฟูคนพิการ/ผู้สูงอายุติดเตียง”

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงค …

Read More »

รศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง ได้รับรางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism (SICEM2019) in conjunction with the 38th Annual Scientific Meeting of the Korean Endocrine Society (KES) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

          รองศาสตราจารย์ …

Read More »

อาจารย์ กภ.ธวัชชัย ลักเซ้ง นำเสนอบทความวิจัยงานในงานประชุมวิชาการเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อสังคมที่หลากหลาย

สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับ …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 8 เรื่อง การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular Rehabilitation)

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาล …

Read More »

รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดี เข้าพบ นายอำเภอท่าศาลา เพื่อร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชาชนชาวอำเภอท่าศาลา และการจัดกิจกรรม “สหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2 เดินวิ่ง กินลม ชมเล ชายหาดท่าสูงบน” (SAH SEA RUN 2019)

รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ …

Read More »