ผู้สนใจเข้าศึกษา

TCAS 2565 รอบที่ 1 Portfolio มาเเล้วจ้าาาาาา
🔴 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาเทคนิคการแพทย์
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
TCAS 2565 รอบที่ 1 Portfolio
📣 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 64 -31 ม.ค.65
รับจำนวน 80 คน
สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://entry.wu.ac.th
____________________________________
📣 คุณสมบัติผู้สมัคร TCAS65 รอบที่ 1 (Portfolio)
1) เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 พร้อม Portfolio
เกรดเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชา
– วิทยาศาสตร์ 3.00 และ
– คณิตศาสตร์ 3.00 และ
– ภาษาต่างประเทศ 3.00
2) แผนการเรียนวิทย์-คณิต
____________________________________
📣 รายละเอียดของ Portfolio
– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว
– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ
– หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือมีผลงานเป็น ที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ
– หลักฐานผลงานศิลปะ ผลงานการออกแบบ หรือผลงานสิ่งประดิษฐ์ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
"หัวข้อเทคนิคการแพทย์ที่ฉันรู้จักและเป้าหมายหลังเรียนจบเทคนิคการแพทย์"
– ใบรับรองแพทย์ (เพิ่มเติม ความเห็นแพทย์เกี่ยวกับสภาวะตาบอดสี)
____________________________________
ติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ เพจ FB : Medtech Walailak
https://www.facebook.com/MTWalailak/ 

 

 

 

TCAS 2565 มาเเล้วจ้าาาาาา

🔴 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขากายภาพบำบัด

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TCAS 2565 รอบที่ 1 Portfolio

📣 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 64 -31 ม.ค.65

รับจำนวน 40 คน

สมัครได้ที่ https://entry.wu.ac.th

____________________________________

📣 คุณสมบัติผู้สมัคร TCAS65 รอบที่ 1 (Portfolio)

1) เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00 พร้อม Portfolio

เกรดเฉลี่ยแต่ละกลุ่มวิชา

– วิทยาศาสตร์ 3.00 หรือ คณิตศาสตร์ 3.00

– ภาษาต่างประเทศ 3.00

2) แผนการเรียนวิทย์-คณิต

____________________________________

📣 รายละเอียดของ Portfolio

– ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว

– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และจิตสาธารณะ

– หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาค หรือมีผลงานเป็น ที่ประจักษ์ได้รับการ

ยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หัวข้อวิชาชีพกายภาพบำบัดที่ฉันรู้จักและเหตุผลในการเลือกเรียน

– ใบรับรองแพทย์
___________________________________

ติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ เพจ FB : กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์
____________________________________

เข้าร่วมกลุ่มไลน์ : https://line.me/R/ti/g/KDIrt8eGNF

TCAS 65 มาแล้วจ้า📣📣

"Medical Technology International Program"

รับสมัครรอบ TCAS 1.1 Portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย 2564 – 20 ก.ย 64

#เพียง 30 คนเท่านั้น #Walailak #MTINTER #TCAS65