ติดต่อเรา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา

จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทร. 075-672602-4 แฟกซ์  075-672601