แผนที่ และช่องทางการติดต่อเรา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160  โทร. 075-672602-4 แฟกซ์  075-672601