สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 3 อัตรา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด
✅แขนงกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 2 ตำแหน่ง
✅แขนงกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดการรับสมัคร https://bit.ly/3PV1WYj

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานคณบดี (คุณจรวยพร)
โทรศัพท์: 0 7547 6603