Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อาคารวิชาการ 7 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ได้รับเกียรติจาก คุณหมอหยิน แพทย์หญิงอภิรดี ณ ระนอง เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ภายใต้หัวข้อ “เทรนด์การเสริมความงามในคลินิก และวิธีการดูแลผิวพรรณ ปรับรูปหน้าและรูปร่าง” และ “การเสริมความงามด้วยวิธีการเสริมความงามด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ”

Read More »

ข่าวนักศึกษา

ข่าวรับสมัครงาน