สรุปรายชื่อการได้รับการรับรอง UKPSF ตามระดับการได้รับการรับรอง

ข้อมูลอาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ทั้งหมดที่ผ่านการรับรอง UKPSF

Senior Fellow

14

Fellow

63

ทั้งหมด

77