ข่าวเด่น

นางสาวณิชาภัทร พันธ์โภชน์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ เข้ารับเข็มเกียรติยศ และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

Read More »

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับห้องปฏิบัติการธนาคารเลือด โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ จัดหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อาคารวิชาการ 7 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ได้รับเกียรติจาก คุณหมอหยิน แพทย์หญิงอภิรดี ณ ระนอง เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ภายใต้หัวข้อ “เทรนด์การเสริมความงามในคลินิก และวิธีการดูแลผิวพรรณ ปรับรูปหน้าและรูปร่าง” และ “การเสริมความงามด้วยวิธีการเสริมความงามด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ”

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร (Guest speaker) ในงานประชุมวิชาการด้านปรสิตวิทยา The 15th International Congress on Parasitology – ICOPA 2022 ที่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รับการตรวจประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อรับรองสถาบันการศึกษาที่จะเปิดดำเนินการสอนใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ) สำหรับปีที่ 2

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในโครงการ INGENIOUS ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศส (IRD) และ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Read More »