สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 “ราชาวดีรังสิตเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 6 -7 มกราคม 2567 สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์และเทคนิคการแพทย์นานาชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 “ราชาวดีรังสิตเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีและความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ของนิสิตนักศึกษาระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์-คณะสหเวชศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย จำนวน 14 สถาบัน
โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เปตอง และ E-sport ซึ่งนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาวอลเลย์บอลมาได้
นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมชนสันทนาการและการแสดงศักยภาพในหัวข้อ Sustainable Development Goals (SDGs)