Previous
Next

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences
เทคนิคการแพทย์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อ “ความสัมพันธ์ของหมู่เลือดกับ COVID-19” โดย ผศ.ดร.ทนพญ.นุรดีนา จารง หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับคะแนน CMTE ฟรี!!!

Read More »
สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรเพื่อพิชิตทุนทุนพัฒนาศักยภาพ ในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ของ สป.อว. ประจำปี 2564

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส โคตรพุ้ย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร (Guest speaker) ในงานประชุมวิชาการด้านปรสิตวิทยา The 15th International Congress on Parasitology – ICOPA 2022 ที่เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รับการตรวจประเมินจากสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อรับรองสถาบันการศึกษาที่จะเปิดดำเนินการสอนใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์ นานาชาติ) สำหรับปีที่ 2

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนองานวิจัยในโครงการ INGENIOUS ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศฝรั่งเศส (IRD) และ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Read More »

ข่าวนักศึกษา

ข่าวรับสมัครงาน