ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 อัตรา
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก เทคนิคการแพทย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีใบประกอบวิชาชีพ ไม่หมดอายุ และ มีผลสอบภาษาอังกฤษตามประกาศที่กำหนด *มีประสบการณ์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ดูรายละเอียดประกาศฯ เพิ่มเติม  https://www.wu.ac.th/th/news/19922 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 075-672604