บริการวิชาการ รับใช้สังคม

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน แมลงวันภัยร้ายหน้าร้อน โดย ผศ.ดร.ธันวดี คล่องแคล่ว (23 ก.พ. 2566)

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน นักเทคนิคการแพทย์กับการตรวจปัสสาวะ โดย ผศ.ดร.ศรุดา คุระเอียด (14 ก.พ. 2566)

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน โรคไข้กาฬหลังแอ่น โดย ผศ.อิศรา ประจงไสย (29 พ.ย. 2565)

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน กายภาพบำบัดกับอัมพฤกษ์อัมพาต โดย ผศ.ดร.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ (17 พ.ย. 2565)

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน ภาวะพร่องเอนไซน์ จีซิกพีดี โดย ผศ.ดร.อรวรรณ สาระกุล (18 ต.ค. 2565)

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน เชื้อดื้อยา ภัยร้ายใกล้ตัว โดย ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์ (30 ส.ค. 2565)

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน การนอนกับสุขภาพที่ดี ฮอร์โมนช่วยได้อย่างไร โดย อาจารย์ ดร.วลัยนิภา หาพุทธา (23 ส.ค. 2565)

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน อันตรายมาลาเรียในลิง สู่คน โดย รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ (31 พ.ค. 2565)

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน อารมณ์ดีๆ กับข้าวโอ๊ต โดย รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ ( 21 เม.ย. 2565)

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน สุขภาพเรื่องกล้วยๆ โดย รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ (17 มี.ค. 2565)

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ ตอน ออกกำลังกายป้องกันกระดูกพรุน โดย อารจารย์ ดร.ชฎาภา รุ่งเรืองใบหยก (27 ม.ค. 2565)