เมื่อวันที่​ 6​ มกราคม​ 2563 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์​ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ​ศูนย์ความเป็นเลิศการวิจัยโรคเมลิออยโดสิส​ (CERM)​ เป็นเจ้าภาพ​จัดการประชุมหารือเพื่อทำบันทึกความเข้าใจในข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ University of Florida ในเรื่องความร่วมมือด้านการเรียนการสอน การวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ การสาธารณสุข โรคติดเชื้อและการสัตวแพทย์ กับ Assistant Professor Dr. Apichai Tuanyok สังกัด College of Veterinary, University of Florida โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนกวิชาสหเวชศาสตร์ ให้การต้อนรับ  พร้อมกับ คณบดีสำนักวคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์​ และคณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ​ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และตัวแทนจากสำนักวิชาเภสัช​ศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาล​ศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุข​ศาสตร์ และคณาจารย์​ ร่วมหารือ โดยผลการเจรจาเป็นไปด้วยความราบรื่น​ และคาดว่าจะลงนาม​ ในเดือนมีนาคมปีเดียวกันนี้

#CERM
#melioidosis

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2563 สาขา บริการวิชาการแก่สังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

    & …

ขอเชิญเข้าร่วมงาน FAR FROM FALL เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ

สภากายภาพบำบัดแ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop for English Conversation

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินงานโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

เมื่อวันที่ 8 ม …

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานผู้บริหารสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    & …

เปิดบ้านอาคารวิชาการ 7 รับรองการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    & …

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น Fellow Higher Education Academy (FHEA) คนที่ 64 ของวลัยลักษณ์

เมื่อวันพุธที่ …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 52 โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2562

นางสาวชลนิภา พล …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดจัดงาน “มอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

สำนักวิชาสหเวชศ …

ขอเชิญเข้าร่วม ““ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และทำบุญอาคารสำนักงานใหม่” ณ อาคารวิชาการ 7 ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562

ด้วยสำนักวิชาสห …