สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop การเขียนคำขอลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

          เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 2562 สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Workshop การเขียนคำขอลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร แก่คณาจารย์ที่มีความสนใจ โดยมีคุณพรรษกร ฉันทวิโรจน์ เจ้าหน้าที่จัดการทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร พร้อมแลกเปลี่ยนเทคนิคการเขียนคำขอลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร ขั้นตอนการขอจดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม workshop จำนวนกว่า 12 คนและหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม มีอาจารย์ได้ยื่นคำขอจดทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน 1 คำขอ ทั้งนี้ในระยะต่อไปทางสถานวิจัยจะติดตามความก้าวหน้าของอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม workshop เพื่อยื่นคำขอจดต่อไป

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2563 สาขา บริการวิชาการแก่สังคม จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

    & …

ขอเชิญเข้าร่วมงาน FAR FROM FALL เนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ

สภากายภาพบำบัดแ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop for English Conversation

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินงานโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

เมื่อวันที่ 8 ม …

เมื่อวันที่​ 6​ …

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานผู้บริหารสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    & …

เปิดบ้านอาคารวิชาการ 7 รับรองการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    & …

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น Fellow Higher Education Academy (FHEA) คนที่ 64 ของวลัยลักษณ์

เมื่อวันพุธที่ …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 52 โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2562

นางสาวชลนิภา พล …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดจัดงาน “มอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

สำนักวิชาสหเวชศ …