Home / ไม่มีหมวดหมู่ / หน้าหลัก / ข่าวรับสมัครงาน / ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

🗣ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
📌ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) จำนวน 1 อัตรา
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด จากสถาบันที่ผ่านการรับรองจากสภากายภาพบำบัด
– เป็นผู้ถือใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด (ต้องไม่หมดอายุในวันที่เรียกรายงานตัว)
– ไม่เคยถูกฟ้องร้องในคดีความที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกายภาพบำบัด
– มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
ภาระงาน
– ให้บริการทางกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ในเวลาทำการ 8:30-16:30 น.)
– ดูแลเครื่องมือทางกายภาพบำบัด รวมทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ภายในแผนกกายภาพบำบัดให้มีความพร้อมสำหรับการให้บริการทางกายภาพบำบัดโดยประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
การคัดเลือก
– พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
– สอบปฎิบัติการทางวิชาชีพ
– สอบสัมภาษณ์
อัตราค่าจ้าง
ค่าตอบแทนรายวัน 600 บาทต่อวัน (ในเวลาทำการ)
(สำหรับค่าตอบแทนนอกเวลาทำการ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ป่วยที่ให้บริการ)

หมายเหตุ
สมัครได้ที่คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ในเวลาทำการ)
☎️ 075-672571
เปิดรับสมัคร วันนี้ถึง วันที่ 15 พ.ย.62

Facebook Comments

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop for English Conversation

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินงานโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

เมื่อวันที่ 8 ม …

เมื่อวันที่​ 6​ …

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานผู้บริหารสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    & …

เปิดบ้านอาคารวิชาการ 7 รับรองการประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    & …

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น Fellow Higher Education Academy (FHEA) คนที่ 64 ของวลัยลักษณ์

เมื่อวันพุธที่ …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 52 โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2562

นางสาวชลนิภา พล …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดจัดงาน “มอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

สำนักวิชาสหเวชศ …

ขอเชิญเข้าร่วม ““ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และทำบุญอาคารสำนักงานใหม่” ณ อาคารวิชาการ 7 ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562

ด้วยสำนักวิชาสห …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

สถานวิจัย สำนัก …