Home / บ้านนี้มีเราสหเวชศาสตร์ / นักศึกษากายภาพบำบัดคว้ารางวัล PTWU สุขภาพดีทุกที่ทุกเวลา

นักศึกษากายภาพบำบัดคว้ารางวัล PTWU สุขภาพดีทุกที่ทุกเวลา

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยบ้านนี้มีเราสหเวชศาสตร์ (บ้านนี้สวยหล่อสุขภาพดี) จัดแข่งขัน PTWU สุขภาพดีทุกที่ทุกเวลา โดยมีเกณฑ์พิจารณาจากน้ำหนักตัวและระยะทางการวิ่งในช่วงเวลาที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการแข่งขัน.. ผู้ชนะเลิศรุ่นลดน้ำหนัก ได้แก่ อันดับที่ 1 นส.อรอนงค์ จริตพันธ์ อับดับที่ 2 นส.อักษราภัค ฟ้องโหย ผู้ชนะเลิศรุ่นรักษาหุ่น ได้แก่ อับดับที่ 1 นส.สิตางค์ เดชผล อันดับที่ 2 นส.ภีรดี สวัสดิราช รางวัลชมเชย ได้แก่ 1. นส.เจนนิเฟอร์ อาญาเมือง 2. นส.สุริษฎา พึ่มชัย โดยรางวัลของผู้ชนะเลิศได้แก่ เงินรางวัล 500 บาทและประกาศนียบัตร รางวัลชมเชยเป็นของรางวัลและประกาศนียบัตร ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันด้วยนะคะ

 

Facebook Comments

About Maneerut Srisuksai

Check Also

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดจัดงาน “มอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

สำนักวิชาสหเวชศ …

ขอเชิญเข้าร่วม ““ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และทำบุญอาคารสำนักงานใหม่” ณ อาคารวิชาการ 7 ในวันศุกร์ที่ 29 พ.ย. 2562

ด้วยสำนักวิชาสห …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล

สถานวิจัย สำนัก …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม Workshop การเขียนคำขอลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร

    & …

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานทำบุญอาจารย์ใหญ่เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและระลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่ที่อุทิศร่างเพื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

สาขาวิชากายภาพบ …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Publication Clinic

สถานวิจัย สำนัก …

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ“การวิจัยทางน้ำ”

รองศาสตราจารย์ …

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง วีระนุช นิสภาธร นำนักวิจัยทีม WUHeDD ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ

รองศาสตราจารย์ …

ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครน …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทางเทคนิคการแพทย์ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการค่ายฟาติหฺ(พา)ติว เส้นทางสู่มหา’ลัย ปีที่ ๔

เมื่อวันศุกร์ที …