Home / บ้านนี้มีเราสหเวชศาสตร์ / นักศึกษากายภาพบำบัดคว้ารางวัล PTWU สุขภาพดีทุกที่ทุกเวลา

นักศึกษากายภาพบำบัดคว้ารางวัล PTWU สุขภาพดีทุกที่ทุกเวลา

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยบ้านนี้มีเราสหเวชศาสตร์ (บ้านนี้สวยหล่อสุขภาพดี) จัดแข่งขัน PTWU สุขภาพดีทุกที่ทุกเวลา โดยมีเกณฑ์พิจารณาจากน้ำหนักตัวและระยะทางการวิ่งในช่วงเวลาที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ผลการแข่งขัน.. ผู้ชนะเลิศรุ่นลดน้ำหนัก ได้แก่ อันดับที่ 1 นส.อรอนงค์ จริตพันธ์ อับดับที่ 2 นส.อักษราภัค ฟ้องโหย ผู้ชนะเลิศรุ่นรักษาหุ่น ได้แก่ อับดับที่ 1 นส.สิตางค์ เดชผล อันดับที่ 2 นส.ภีรดี สวัสดิราช รางวัลชมเชย ได้แก่ 1. นส.เจนนิเฟอร์ อาญาเมือง 2. นส.สุริษฎา พึ่มชัย โดยรางวัลของผู้ชนะเลิศได้แก่ เงินรางวัล 500 บาทและประกาศนียบัตร รางวัลชมเชยเป็นของรางวัลและประกาศนียบัตร ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันด้วยนะคะ

 

Facebook Comments

About Maneerut Srisuksai

Check Also

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมมนาประจำปี 2562

สำนักวิชาสหเวชศ …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมหิดล

“กิจกรรมทำบุญตั …

นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ได้ออกให้บริการวิชาการในรายวิชากายภาพบำบัดในกลุ่มเฉพาะสภาวะ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลา

นักศึกษา ชั้นปี …

ม.วลัยลักษณ์ จับมือเอกชน MOU พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้นาโนเทคโนโลยี

ศาสตราจารย์ ดร. …

ถูกใจคนรักสุขภาพ!! กับกิจกรรม “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล” (SAH Sea Run 2019) ครั้งที่ 2 นักวิ่งและประชาชนแห่ร่วม กว่า 3,000 คน

ม.วลัยลักษณ์ โด …

รองศาสตราจารย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี สาขาการบริหารการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

ขอแสดงความยินดี …

Physical Therapy Service ในงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 21

    & …

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมังคุด

    & …

รองศาตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ทวิภาษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน กับสถาบัน National University of Singapore (NUS), National University Hospital (NUH) และ Ng Teng Fong General Hospital (NTFGH) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2562

    & …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

  ด้วย สำน …