>> ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาชีวเวชศาสตร์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุน เข้าศึกษาต่อในระ …

Read More »

>> ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 6 วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560

สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข …

Read More »