Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ระบบ TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolio

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิท …

Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ (Bilingual) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ระบบ TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolio

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (Bilingual) สำนักวิชาสหเวชศ …

Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ระบบ TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolio

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี …

Read More »

คณะผู้บริหาร สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

         รองศาสตราจารย์ ด …

Read More »

รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ “Research Fellow Award”

รองศาสตราจารย์ พญ. วีระนุช นิสภาธร อาจารย์ประจำสำน …

Read More »

ขอแสดงความยินดี กับทีม TriOCIN ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมหาวิทยาลัย จากกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Start up ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ในโจทย์ “ IDEA WOW สร้างสินค้าและบริการ สำหรับสุภาพสตรี wow wow wow”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชื่อทีม TriOCINรางวัลชนะเลิศ …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรม G2B Boost up ภายใต้โครงการต่อยอดความคิดสร้างธุรกิจเทคโนโลยี (Graduate to Business: G2B)

    ขอแสดงความยินดีกับทีม Naked Eye โดยม …

Read More »

สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดกิจกรรม ผูกศิษย์พี่น้องสานสัมพันธ์

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กิจกรรมผู …

Read More »

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ“กายภาพบำบัดร่วมใจและสร้างเสริมความสัมพันธ์นักศึกษากายภาพบำบัด”

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดโครงกา …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษเนื่องในวันมหิดล

  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสำนักวิชาสหเวชศาสต …

Read More »