Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการจัดสรรทุน คปก. รุ่นที่ 21

          คณาจารย์หลักสูต …

Read More »

การให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุย ประจำปีการศึกษา 2560

การให้บริการเช่า/ตัด ชุดครุย ประจำปีการศึกษา 2560 …

Read More »

กิจกรรม “สหเวชศาสตร์ร่วมใจ ส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ”

              & …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วม การตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญ …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมงาน สหเวชศาสตร์ร่วมใจ ส่งเสริมวัฒนธรรม สร้างเสริมสุขภาพ

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ อาศรมวัฒนธรรม มหาวิทย …

Read More »

ประกาศรายชื่อยืนยันสิทธิ์ในระบบClearing House ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย portfolio รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ที่เข้ายืนยั …

Read More »

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “Lunch Talk การวิจัย การเรียนกับ Visiting Professor”

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วม …

Read More »

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักนักวิชาสหเวชศาสตร์

          ด้วยหลักสูตรเทค …

Read More »

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักนักวิชาสหเวชศาสตร์

            ด้วยหลัก …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านทางระบบออนไลน์ http://entry.wu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 เมษายน 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายว …

Read More »