ข่าวเด่น

  • "ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ไม่ได้มีเพียงแค่ในห้องเรียน" หลักสูตรกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ "เรา...ให้อะไรมากกว่าที่คิด เรา...ไม่ได้มีเพียงแค่ใบปริญญา" มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา มาเป็นครอบครัวกายภาพบำบัดกับเรา

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียกสัมภาษณ์นักศึกษา TCAS 2564 รอบที่ 2 โควตา (ครั้งที่ 2)

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาล …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ TCAS 2564 รอบที่ 2 โควตา (Portfolio)

สาขาวิชากายภาพบำบัด ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ผ่ …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ได้รับรางวัล 5ส ระดับประเทศ 5S Model Award 2020 ในงาน Thailand 5s award 2020 จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา สำนักวิชาสหเวชศาส …

Read More »

งานบริการวิชาการรับใช้สังคม “ฟื้นฟูผู้สูงอายุในชุมชน” ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัลแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practices) จากเวทีคุณภาพฯ ม.ราชภัฏนครศรีฯ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยวลัยลั …

Read More »

ขอเรียนเชิญนักกายภาพบำบัด และบุคคลที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 9 ภายใต้โครงการ “การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกีฬาในรยางค์ล่าง (Sport Rehabilitation in Lower Extremities)

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเรียนเช …

Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด TCAS 2564 รอบที่ 2 โควตา (รับจำนวน 60 คน)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการรับรองพื้นที่ 5ส และได้รับ Certificate “5S Model Award 2020” จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้รับ …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ได้รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2563

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงค …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มห …

Read More »

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดี ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าหลักสูตรกายภาพบำบัด TCAS รอบที่ 1.2

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ขอแสดงความ …

Read More »