ข่าวเด่น

  • "ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ไม่ได้มีเพียงแค่ในห้องเรียน" หลักสูตรกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ "เรา...ให้อะไรมากกว่าที่คิด เรา...ไม่ได้มีเพียงแค่ใบปริญญา" มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา มาเป็นครอบครัวกายภาพบำบัดกับเรา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ขอแสดงความยินดียิ่งกับ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2564

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ข …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา WUQA ประจำปีการศึกษา 2563 ที่คะแนน 4.84 อยู่ในระดับ ดีมาก

         เมื่อวันศุกร์ที่ …

Read More »

รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รองคณบดีและประธาน 5ส กรีน มวล. เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร “หน่วยงานต้นแบบด้าน 5ส กรีน”

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดย รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รอง …

Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ Medical Technology International Program, TCAS 2565 รอบที่ 1.1 Portfolio ตั้งแต่วันที่ 1-20 ก.ย. 64

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ TCAS 2565 รอบที่ 1 Portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 64 -31 ม.ค.65

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

TCAS 2565 มาเเล้วจ้าาาาาา ประกาศรับสมัครนักศึกษาให …

Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ TCAS 2565 รอบที่ 1 Portfolio  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 64 -31 ม.ค.65

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

TCAS 2565 รอบที่ 1 Portfolio มาเเล้วจ้าาาาาา   …

Read More »

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พัฒนากล้าเชื้อผงปลาส้ม ช่วยผู้ประกอบการผลิตปลาส้มได้ทุกฤดูกาล

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

นักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คิดค้นกล้าเชื้อผงปลา …

Read More »

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ Nora serum “เซรั่มสารสกัดจากเปลือกมังคุดและส้มแขก ช่วยลดสิว ฝ้า กระ จุดด่างดำ”และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลไม้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ Nora serum &l …

Read More »

อาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

Read More »

อาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็น Invited Speaker ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

              & …

Read More »