ข่าวเด่น

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นานาชาติ ร่วมกับ เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี 2567

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นานาชาติ ร่วมกับ เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี 2567
นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และคณาจารย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยลักษณ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ให้บริการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองภาวะซีด ไวรัสตับอักเสบ การตรวจหมู่เลือด และสำรวจปัญหาด้านสุขภาพกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ณ สวนสาธารณะโลมาหาดป่าตอง ในโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม
โดยการบริการตรวจสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา MTH64-361E เทคนิคการแพทย์ชุมชน และและโครงการบริการวิชาการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) การออกบริการตรวจสุขภาพในครั้งนี้ นอกจากจะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ยังได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน นาบอนสหคลินิกเทคนิคการแพทย์ ที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานและการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การออกบริการชุมชนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี มีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อประเมินภาวะสุขภาพมากกว่า 100 คน โดยโครงการฯ ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งเทศบาลเมืองป่าตอง หน่วยปฐมภูมิโรงพยาบาลป่าตอง ที่จะประเมินสุขภาพ ส่งเสริมความรู้และการรับรู้ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ยั่งยืนต่อไป

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ นานาชาติ ร่วมกับ เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ประจำปี 2567 Read More »

สุดปัง!! หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ นานาชาติ จัดโครงการเปิดบ้าน “International MedTech Camp 2024” มีผู้สมัครมากกกว่า 500 คน

สุดปัง!! หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ นานาชาติ จัดโครงการเปิดบ้าน “International MedTech Camp 2024” มีผู้สมัครมากกกว่า 500 คน
หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ นานาชาติ (หนึ่งเดียวในประเทศไทย) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการเปิดบ้าน “International Med Tech Camp 2024” โดยท่านผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ นานาชาติ (ผศ.ดร.สุริยัน สุขติ) ได้ให้เกรียติเปิดกิจกรรม และได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศไทยโดยมีผู้สมัครมากกว่า 500 คน
คณะทำงานตัดสินใจยากมากในการคัดลือกผู้สมัครจาก 500 คนให้เหลือเพียง 60 คน ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการคือให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ ว่าต้องเรียนอะไรบ้างจบไปแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้างและทำไมถึงต้องเลือกเรียนหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ นานาชาติ ที่นี่ ในระหว่างการทำกิจกรรมนักเรียนได้เรียนรู้จริงจากห้องปฏิบัติการทางเทคเทคนิคการแพทย์ ทั้ง 6 แขนงประกอบไปด้วย แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิกและปรสิตวิทยา แขนงจุลชีววิทยาคลินิก แขนงโลหิตวิทยา แขนงเคมีคลินิก แขนงวิทยาภูมิคุ้มกัน โดยแต่ละห้องปฏิบัตินักเรียนจะได้เรียนทักษะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ดังนี้
📌 แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
     – ตรวจหมู่เลือด ABO grouping
📌 แขนงวิทยาภูมิคุ้มกัน
     – ปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มระหว่างแอนติเจนและแอนติบอดี และการหาค่าไตเตอร์ของแอนติบอดี
📌 แขนงเคมีคลินิก
    – การตรวจน้ำตาลในเลือด
📌 แขนงจุลชีววิทยาคลินิก
     -การเพาะเชื้อจากสิ่งรอบตัว
📌 แขนงโลหิตวิทยา
     – เจาะเลือดจากแขนเทียม และการแยกเม็ดเลือดจากสไลด์เลือด
📌 แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิกและปรสิตวิทยา
     – ปรสิตต่างๆ และการตรวจปัสสาวะ
ในส่วนการทำกิจกรรมนอกจากด้านวิชาการแล้วผู้ร่วมกิจกรรมยังได้เพลินเพลินกับการสำรวจธรรมชาติ สัตว์นานาชนิด ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มีความสุขกับการเดินบน Sky Walk รุ่นพี่เองก็กิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างสัมพันธ์ให้บรรยากาศดูอบอุ่นและเป็นกันเอง

สุดปัง!! หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ นานาชาติ จัดโครงการเปิดบ้าน “International MedTech Camp 2024” มีผู้สมัครมากกกว่า 500 คน Read More »

สาขาวิชาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต ในมหกรรมบริจาคโลหิตสร้างจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 32

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต ในมหกรรมบริจาคโลหิตสร้างจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 32
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้ ในมหกรรมบริจาคโลหิตสร้างจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 32 ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2567 ณ โถงชั้นล่าง อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โถงอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาวิชาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต ในมหกรรมบริจาคโลหิตสร้างจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 32 Read More »

หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต และหลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รับการตรวจประเมินรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์

หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต และหลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รับการตรวจประเมินรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์
เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต และหลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อทำการตรวจประเมินรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยมีคณะกรรมการจากสภาเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมการประเมิน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ สันตนิรันดร์ ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.ปรียานาถ วงศ์จันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์ นาจันทรา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิขิต ปรียานนท์
ในนามของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บางรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ให้เกียรติมาร่วมรับฟังข้อสรุปและข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการของสภาเทคนิคการแพทย์ โดยทางหลักสูตรฯ จะดำเนินการเพื่อคุณภาพของบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ และสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต และหลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) รับการตรวจประเมินรับรองหลักสูตรและรับรองสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์ Read More »

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 “ราชาวดีรังสิตเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 “ราชาวดีรังสิตเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 6 -7 มกราคม 2567 สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์และเทคนิคการแพทย์นานาชาติ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 “ราชาวดีรังสิตเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี

เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีและความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ของนิสิตนักศึกษาระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์-คณะสหเวชศาสตร์ ของแต่ละมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย จำนวน 14 สถาบัน
โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส เปตอง และ E-sport ซึ่งนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กีฬาวอลเลย์บอลมาได้
นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมชนสันทนาการและการแสดงศักยภาพในหัวข้อ Sustainable Development Goals (SDGs)

สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเทคนิคการแพทย์-สหเวชศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 23 “ราชาวดีรังสิตเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี Read More »

โครงการ Global Multiprofessional and Cultural Camp 2023 SHOWA University, Japan and Walailak University, Thailand (7-12 Aug 2023)

โครงการ Global Multiprofessional and Cultural Camp 2023 SHOWA University, Japan and Walailak University, Thailand (7-12 Aug 2023)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนของกลุ่มวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชศักดิ์ บุญฮก (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ) พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาจากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และมหาวิทยาลัยโชวะ (Showa University) ร่วมนำเสนอและแลกเปลี่ยนการเรียนวิชาชีพกายภาพบำบัด วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และวิชาชีพพยาบาลของแต่ละประเทศ ในประเด็นด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมทักษะทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning, CBL) ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรูปแบบการสอนแนว active learning ที่ออกแบบการสอนให้ผู้เรียนได้ครอบคลุมครบสองด้าน คือได้ทั้งด้านเนื้อหาวิชา และทักษะในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนในรูปแบบนี้จะทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ✍️
ทั้งนี้ นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยโชวะ (Showa University) ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการกายภาพบำบัด ห้องปฎิบัติการเทคนิคการแพทย์ ห้องปฎิบัติการพยาบาล และห้องปฎิบัติการของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อีกด้วย
📌 กิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Global Multiprofessional and Cultural Camp 2023 SHOWA University, Japan and Walailak University, Thailand (7-12 Aug 2023). 🧡

โครงการ Global Multiprofessional and Cultural Camp 2023 SHOWA University, Japan and Walailak University, Thailand (7-12 Aug 2023) Read More »

Memorandum of Understanding Signing Ceremony (MOU) between the Department of Medical Technology, School of Allied Health Sciences, Walailak University (MT-SAH-WU) and the Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, College of Medicine, Chang Gung University (MBLS-CM-CGU)

Memorandum of Understanding Signing Ceremony (MOU) between the Department of Medical Technology, School of Allied Health Sciences, Walailak University (MT-SAH-WU) and the Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, College of Medicine, Chang Gung University (MBLS-CM-CGU)
Academic collaboration established between the Department of Medical Technology, School of Allied Health Sciences, Walailak University (MT-SAH-WU) and the Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, College of Medicine, Chang Gung University (MBLS-CM-CGU). The Memorandum of Understanding Signing Ceremony (MOU) between MT-SAH-WU and MBLS-CM-CGU was held on June 8, 2023 at Chang Gung University, Taoyuan city, Taiwan.
Department of Medical Technology, School of Allied Health Sciences, Walailak University (MT-SAH-WU) led by Assoc.Prof.Dr. Jitbanjong Tangpong, Dean of School of Allied Health Sciences and the Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, College of Medicine, Chang Gung University (MBLS-CM-CGU) led by Prof. Dr. Chia-Rui Shen, Chair, Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, Chang Gung University, both universities agreed to have an academic collaboration which include staff and student mobility for research, professional training, teaching and learning purposes including attending the international conference, symposium, or seminar organized by WU or CGU.
Assoc.Prof. Dr. Jitbanjong Tangpong, Dean School of Allied Health Sciences, said, “One of the university’s commitments is to conduct studies and research in order to develop new knowledge that can be of benefit to national productivity and help enhancing international competitiveness of Thailand. Our school, the School of Allied Health Sciences, we try our best to respond to the university policy and missions by maintaining international collaboration as well as looking for a new international collaboration. CGU is one of the top private universities in Taoyuan city, Taiwan and in 2023, CGU is ranked #475 by the QS World Universities Rankings and is the top 5 university among the 151 universities in Taiwan.”
“We received a very warm welcome from CGU and everything was extremely well-organized during our study visit. The Memorandum of Understanding (MOU) between MT-SAH-WU and MBLS-CM-CGU was also signed. This was our great pleasure that Prof. Dr. Thomas KF Lei, Dean, Office of International Affairs, Prof. Dr. Chia-Rui Shen, Chair, Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, Prof. Dr. Ching-Ping Tseng, Chair of the Department’s International Affairs Committee, and member of the department i.e. Prof. Dr. Kowit-Yu Chong, Prof. Dr. Rei-Lin Kuo, Prof. Dr. Hsiu-Chuan Yen, Prof.Dr. Chih-Ching Wu, Assoc.Prof. Dr. Chia-Chen Chang and students joined this activity including the MOU signing ceremony, Laboratory and University tour. We greatly appreciate their time and effort”.
This study activity, led by Asst.Prof. Dr. Moragot Chatatikun, Head of this project, and the Asst. Dean for International Affairs, Asst. Prof. Dr. Rachasak Boonhok, Asst. Dean for International Affairs, Asst.Prof.Dr. Suriyan Sukati, Program Director of Medical Technology International program, Prof.Dr. Hideyuki Majima, Visiting Professor, Assoc.Prof.Dr. Manus Kotpui, Deputy Dean, Assoc.Prof.Dr. Wiyada Kuanhien Klangbud, Head of Medical Technology Clinic, Asst.Prof.Dr. Nichapa Jandee, Head of Research Unit, Ms Sudawan Wanbayor and Ms Maneerat Srisuksai, supporting admin team from School of Allied Health Sciences. We took all of the 2nd year students from Medical Technology International Program and selected 2 students from the Medical Technology Regular Program, 36 students in total to join the study visit at CGU and Chang Gung University Memorial Hospital (CGMH).
“I’m excited and pleased to visit CGU and CGMH. I am really impressed with their hospitality and kindness as well as their research work related to Health Sciences. To CGMH, this place is listed in the top 3 largest hospital in the world, their team work and dedication to take care patients are great in particular the laboratory works responsible by the Medical Technologist. We sincerely appreciate to Asst.Prof.Dr. Chia-Ni Lin, Assistant Professor level R & D Director, Asst.Prof. Huang, Chung-Guei, Chief Medical Technologist and the CGMH team” Yosita Leepromma, the 2nd year MT international program student said.
#Study visit and MOU with CGU #School of Allied Health Sciences #Walailak University #Medical Technology International Program #SAH International Affairs

Memorandum of Understanding Signing Ceremony (MOU) between the Department of Medical Technology, School of Allied Health Sciences, Walailak University (MT-SAH-WU) and the Department of Medical Biotechnology and Laboratory Science, College of Medicine, Chang Gung University (MBLS-CM-CGU) Read More »

Memorandum of Understanding Signing Ceremony (MOU) between the School of Allied Health Sciences, Walailak University (SAH-WU) and the College of Biomedical Science and Engineering, National Yang Ming Chiao Tung University (CBMSE-NYCU)

Memorandum of Understanding Signing Ceremony (MOU) between the School of Allied Health Sciences, Walailak University (SAH-WU) and the College of Biomedical Science and Engineering, National Yang Ming Chiao Tung University (CBMSE-NYCU)

Academic collaboration established between the School of Allied Health Sciences, Walailak University (SAH-WU) and the College of Biomedical Science and Engineering, National Yang Ming Chiao Tung University (CBMSE-NYCU). The Memorandum of Understanding Signing Ceremony (MOU) between SAH-WU and CBMSE-NYCU was held on June 9, 2023 at National Yang Ming Chiao Tung University, Taipei city, Taiwan.

Assoc.Prof. Jitbanjong Tangpong, Dean School of Allied Health Sciences, said, “Our school, the School of Allied Health Sciences, we try our best to respond to the university policy and missions by maintaining international collaboration as well as looking for a new international collaboration. National Yang Ming Chiao Tung University is one of the top public universities in Hsinchu City, Taiwan and is ranked #202 by the QS World University Rankings in 2023. This was our great pleasure that NYCU accepted our study visit and agreed to have a MOU for academic cooperation in particular staff and student mobility for research and professional training”. Asst. Prof. Rachasak Boonhok, Asst. Dean for International Affairs, added “We received a very warm welcome from NYCU team led by Prof. Chun-Li Lin, Dean College of Biomedical Science and Engineering, Prof. Li-Wei Chou, Deputy Vice President for International Affairs, Prof. Jason C. Huang, Chair Department of Biotechnology and Laboratory Science in Medicine, Prof. Shr-Jeng Jim Leu, Department of Biotechnology and Laboratory Science in Medicine, who took us for NYCU Hospital tour, Prof. Yi-Fen Shih, Chair Department of Physical Therapy and Assistive Technology including all faculty and supporting staff.”
This study activity, led by Asst.Prof. Dr. Moragot Chatatikun, Head of this project, and the Asst. Dean for International Affairs, Asst. Prof. Dr. Rachasak Boonhok, Asst. Dean for International Affairs, Asst.Prof. Dr. Suriyan Sukati, Program Director of Medical Technology International program, Prof.Dr. Hideyuki Majima, Visiting Professor, Assoc.Prof.Dr. Manus Kotpui, Deputy Dean, Assoc.Prof.Dr. Wiyada Kuanhien Klangbud, Head of Medical Technology Clinic, Asst.Prof.Dr. Nichapa Jandee, Head of Research Unit, Ms Sudawan Wanbayor and Ms Maneerat Srisuksai, supporting admin team from School of Allied Health Sciences. We took all of the 2nd year students from Medical Technology International Program and selected 2 students from the Medical Technology Regular Program, 36 students in total to join the study visit at NYCU-Yang Ming campus and NYCU Hospital-Lanyang campus.
“The NYCU study visit provided us the excellent knowledge and ideas on the discovery of medical innovations, development of medical devices, laboratory management, and the roles of Taiwan medical Technologists. We learned and shared information regarding the Medical Technologist’s role in Thailand. We are grateful to the all professors, staff, and students at NYCU for sharing information and hospitality. We had a great time there and do hope to welcome NYCU team at Walailak University soon.” Nattawut Lapjaratsangrot, the 2nd year MT international program student said.
#Study visit and MOU with NYCU #School of Allied Health Sciences #Walailak University #Medical Technology International Program #SAH International Affairs

Memorandum of Understanding Signing Ceremony (MOU) between the School of Allied Health Sciences, Walailak University (SAH-WU) and the College of Biomedical Science and Engineering, National Yang Ming Chiao Tung University (CBMSE-NYCU) Read More »

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษากายภาพบำบัด รุ่นที่ 15

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษากายภาพบำบัด รุ่นที่ 15
          เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษากายภาพบำบัด รุ่นที่ 15 (รหัส 62) ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “แนวทางการสอบใบประกอบวิชาชีพจากรุ่นพี่ PTWU14” โดยพี่ฮาริส สะออง จากบริษัท ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนลเฮลท์ รีสอร์ท จำกัด พี่ซาบีลา หลีปุ่ม จากโรงเรียนนาทวีวิทยาคม พี่ณัฐพิสุทธิ์ จิรจำรัสกุล จากฟิสซิโอฟิท คลินิกกายภาพบำบัด พี่กษมา กะหรีม จากโรงพยาบาลเทศบาลเมืองปากพูน (บ้านตลาดพฤหัส) “การแนะแนวทางการเปิดคลินิกจากรุ่นพี่ PTWU 6” กภ.อารีฟ แปเฮาอีเล จากโรงพยาบาลแม่ลาน “แนวทางและมุมมองจากผู้ประกอบการ” โดยคุณเฉลิมวุฒิ ศรีอ่อนหล้า ประธานชมรมผู้ประกอบการคลินิกกายภาพบำบัด รวมทั้ง “กิจกรรมจากรุ่นน้องกายภาพบำบัด รุ่น 16 และ 17 สู่รุ่นพี่ รุ่น 15” และ “กิจกรรมจากใจคณาจารย์กายภาพบำบัดสู่นักศึกษากายภาพบำบัด รุ่นที่ 15”

 

 

          สำหรับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เป็นกิจกรรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสำหรับเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักศึกษาสามารถจบออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข มีความกล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตในโลกภายนอก มีความพร้อมทั้งทางร่างกายจิตใจ และสติปัญญา ในการออกไปประกอบวิชาชีพรับใช้สังคมต่อไป

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษากายภาพบำบัด รุ่นที่ 15 Read More »

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          เมื่อวันศุกร์ที่  28 เมษายน 2666 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะผู้บริหารสำนักวิชาฯ ได้ให้เกียรติต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ไพลวรรณ สัทธานนท์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบริหารจัดการหลักสูตรแบบบูรณาการ งานวิจัย รวมถึงการพัฒนาบริการวิชาการ และการให้บริการด้านสุขภาพครบวงจร อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, คลินิกเทคนิคการแพทย์และคลินิกกายภาพบำบัด, อาคารวิชาการ, ศูนย์ความเป็นเลิศฯ (CREMs, RECIHP), Outlet Innovation อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด อาคารย์ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, Bota Sky Tower โดมกระบองเพชร อุทยานพฤกษศาสตร์ และเยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาดูงาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »