ข่าวประชาสัมพันธ์

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อ “ความสัมพันธ์ของหมู่เลือดกับ COVID-19” โดย ผศ.ดร.ทนพญ.นุรดีนา จารง หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับคะแนน CMTE ฟรี!!!

MT SAH Lunch Talk ประจำเดือนมกราคม กลับมาอีกครั้งพร้อมความรู้ดี ๆ มากมาย

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญผู้สนใจ เข้ารับฟังการบรรยาย หัวข้อ “ความสัมพันธ์ของหมู่เลือดกับ COVID-19” โดย ผศ.ดร.ทนพญ.นุรดีนา จารง หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. พร้อมลงทะเบียนรับคะแนน CMTE ช่วงท้ายของรายการ (Capture หน้าจอเป็นหลักฐานการเข้าฟัง)  รับชมผ่านทาง Facebook live
https://facebook.com/SAHWU
https://facebook.com/MTWalailak

 

รับชมผ่านทาง Facebook live
https://facebook.com/SAHWU
https://facebook.com/MTWalailak

 

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญชวนร่วมรับฟังกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้หัวข้อ International Research Collaboration (Japan/Taiwan) ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 12.30 – 14.30 น. ผ่านระบบ ZOOM Meeting

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญชวนร่วมรับฟังกิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้หัวข้อ International Research Collaboration (Japan/Taiwan) ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 12.30 – 14.30 น. ผ่านระบบ ZOOM Meeting

โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านประกอบด้วย

  1. Prof. Dr. Hiroshi Ichikawa จาก Doshisha University
  2. Prof. Dr. Yoshimasa Kitagawa จาก Hokkaido University
  3. Prof. Dr. Hideyuki Majima จาก Kagoshima University
  • ลงทะเบียนเข้าร่วมได้แล้วตั้งแต่วันนี้  ผ่านการแสกน QR Code หรือคลิกลิงก์  https://bit.ly/3H7L2B4
  • ช่องทางการเข้าร่วมเสวนา  Meeting ID: 939 0394 4067, Passcode: 939908

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.รัชศักดิ์  บุญฮก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โทรศัพท์  07-567-2687 หรือ Email: rachasak.bo@wu.ac.th

 

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรเพื่อพิชิตทุนทุนพัฒนาศักยภาพ ในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ของ สป.อว. ประจำปี 2564

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรเพื่อพิชิตทุนทุนพัฒนาศักยภาพ ในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ของ สป.อว. ประจำปี 2564
ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00-13.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfIVAXPVTk6iu…/viewform
ปิดลงทะเบียน 12.00 น. ของวันที่ 9 ธันวาคม 2564
สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ์ รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแนะแนวทางการศึกษาต่อในกิจกรรม “Find your way Find your success ค้นหาและรู้จักตัวเอง เลือกคณะที่ใช่”

         เมื่อวันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา  รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  สมศักดิ์ รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแนะแนวทางการศึกษาต่อในกิจกรรม "Find your way Find your success ค้นหาและรู้จักตัวเอง เลือกคณะที่ใช่" ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทั่วประเทศ ในรูปแบบการประชุมเสมือนจริง (virtual conference) ผ่านโปรแกรม Zoom ซึ่งจัดโดยศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้ การแนะแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ และการแนะนำรายละเอียดต่าง ๆ ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 สำนักวิชาและ 2 วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี และวิทยาทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ พร้อมทั้งการเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัลซึ่งได้รับความสนใจจากน้อง ๆ นักเรียนที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

“พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565”

“พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2565” สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันอังคารที่ 9 พ.ย. 64 เวลา 11:00-13:30 น. พร้อมด้วยการประชุมบุคลากรสำนักวิชาฯ ครั้งที่ 1 ประจำไตรมาสที่ 1 ณ อาคารวิชาการ 7
สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Bed bug & Maggot therapy” การควบคุมและจัดการเรือด และการรักษาบาดแผลผู้ป่วยโดยใช้หนอนแมลงวัน

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Bed bug & Maggot therapy" การควบคุมและจัดการเรือด และการรักษาบาดแผลผู้ป่วยโดยใช้หนอนแมลงวัน ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-10.00 น. โดยวิทยากร อาจารย์ Stephen L. Doggett ผุ้เชี่ยวชาญระดับโลก จาก Department of Medical Entomology, Westmead Hospital, Sydney, Australia ผ่านเครือข่ายระบบ Online ด้วย Zoom application

Meeting ID: 954 7342 3252

Passcode: 682466

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

24 กันยายน “วันมหิดล” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย”

วันที่ 24 กันยายน 2564 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นแก่สงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช ตามรายการที่ระบุ หรือร่วมสมทบทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564
สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

พันธกิจบริการวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ให้ความรู้ชุมชนบ้านท่าสูงบน ในโครงการ “บ้านท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มวล.”

พันธกิจบริการวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดย รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รองคณบดีและตัวแทนของสำนักวิชาฯ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ให้ความรู้ชุมชนบ้านท่าสูงบน ในโครงการ “บ้านท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มวล.” ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564  เวลา 13:30-14:30 น.

– กิจกรรมมุ่งเน้นความรู้การเฝ้าระวังตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19

– การแจกแผ่นพับความรู้เรื่องโควิด-19 การป้องกัน เฝ้าระวัง และวัคซีน

– การจับรางวัลรับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ

– เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนท่าสูงบนให้เป็นต้นแบบสุขภาวะ

* ขอบคุณภาพจาก อาจารย์ ดร.รุจิกรณ์ รัตนธรรม

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ประจำเดือน มิถุนายน 2564

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ประจำเดือน มิถุนายน 2564 

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)