สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “ศิษย์น้อมใจไหว้ครู สาขาเทคนิคการแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “ศิษย์น้อมใจไหว้ครู สาขาเทคนิคการแพทย์” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยมีนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ทั้ง 4 ชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและความประทับใจจากศิษย์และครู

#ความตั้งใจและความศรัทธาของศิษย์ต่อครู

“แม่พิมพ์ชาติ แผ่ผงาด เป็นประจักษ์

คอยปกปักษ์ ตักเตือน แลห่วงหา

ครูผู้ให้ มิเพียงแค่ รู้วิชา

เฝ้าสอนว่า หวังลูกศิษย์ นั้นได้ดี

กาลผ่านไป วลักลักษณ์ คงเคียงอยู่

คณาครู ล้วนเมตตา เปรมสุขี

ศิษย์คิดใคร่ ดั่งบุญคุณ อันมากมี

จักเป็นที่ หนุนให้ท่าน เกษมเทอญ”

 

🌟Cr. นายสุรจิต อิ่มบุญสุ นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 1 ผู้กล่าวบทกลอน

✨นายวรากร สังข์ทอง ผู้ประพันธ์