ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

              เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ หัวหน้าสถานวิจัย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมี ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการหลักของกิจกรรมซึ่งกิจกรรมตะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักคือ
-การแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเกณฑ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการยื่นขอตำแหน่งวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์ เป็นวิทยากร
-การแบ่งปันประสบการณ์ของเส้นทางตำแหน่งวิชาการ โดยมี อาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ล่าสุด เป็นผู้แบ่งปันประสบการณ์

 •      ผศ.ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น
 •      ผศ.ดร.จิรารัตน์ สองสี
 •      ผศ.ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน
 •      ผศ.ดร.มรกต ชาตาธิคุณ

และในช่วงท้ายของกิจกรรมยังได้รับฟังวีดีโอคลิป จาก รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดี เพื่อทราบถึง แนวทางและการเตรียมกิจกรรมต่างๆ ที่สำนักวิชาจะดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่เส้นทางวิชาการ ให้สอดรับการนโยบายของมหาวิทยาลัยและเพื่อเป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพอีกด้วย

ในการนี้ สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอขอบคุณผู้ดำเนินรายการ วิทยากร อาจารย์ และเจ้าหน้าทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมวันนี้ค่ะ

สถานที่จัด ห้องประชุมบานบุรี อาคารวิชาการ 7
โดยมีอาจารย์เข้าร่วมจำนวน 44 ท่าน

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis?

            สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม How to conduct a systematic review and meta-analysis? โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส โคตรพุ้ย เป็นวิทยากร ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 -15.30 ณ ห้องประชุมราชาวดี โดยวิทยากรได้ บรรยายแนวทาง ขั้นตอน ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างสรรค์งานวิจัย การทำ systematic review and meta-analysis โดยมีอาจารย์ของสำนักวิชาฯ เข้าร่วมจำนวน 31 ท่านและนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว

 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

          ตามที่ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19  โดยมีผู้บริหารของสำนักวิชาและผู้สนใจร่วมบริจาคเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 19  ในการนี้ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอขอบคุณท่านที่ร่วมบริจาคทุนการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งปัจจุบันสำนักวิชาอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อจัดสรรทุนตามวัตถุประสงค์ต่อไป

แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

 1. Facebook   กยศ.วลัยลักษณ์
 2. Facebook   https://www.facebook.com/studentloan.th/

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่ม ได้ที่

– งานการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075 673000 ต่อ 3142

– สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075 672602-4     

  Facebook https://www.facebook.com/SAHWU/

 

Submit paper Talent

 

 ตามที่ สถานวิจัยได้เปิดรับให้มีการลงทะเบียนผู้ที่ Submit paper  ซึ่งจัดต่อเนื่อง ครั้งนี้จัดเป็นรอบที่ 2  โดยเงื่อนไขในการลงทะเบียน คือ

 • เป็นอาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
 • Submit paper ก่อน 9 มีนาคม 2563
 • มีหลักฐานการ Submit paper 

ซึ่งจากการรับการลงทะเบียน มีอาจารย์ลงทะเบียน รวม 9 ท่าน 10 ผลงาน  โดย 

 • Accepted จำนวน 2 เรื่อง
 • Under review 6 เรื่อง
 • Reject จำนวน 1 เรื่อง
 • อยู่ระหว่างรอตอบกลับ  1 เรื่อง

โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ให้เกียรติจับฉลากอาจารย์ผู้โชคดี จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

 1. อาจารย์กนก เตียประพงษ์          
 2. เพ็ญโฉม จันทร์หวาน
 3. ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์                

 ทั้งนี้ในรอบถัดไปยังคงมีกิจกรรมดีๆ อย่างนี้อีก รอติดตามรายละเอียดการสมัครได้จากสถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จ้า

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน (รับจำนวน 70 คน)
สมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/

ตั้งแต่วันที่ 17-27 เมษายน 2563
แผนการเรียนวิทย์-คณิต ยื่นผลคะแนนการสอบ ดังนี้

ผลการสอบ O-NET
ภาษาไทย 10 %
สังคมศึกษา 10 %
ภาษาอังกฤษ 25 %
คณิตศาสตร์ 25 %
วิทยาศาสตร์ 30 %

และผลการสอบ GAT/PAT
GAT : ความถนัดทั่วไป 25 %
PAT1 : ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 30 %
PAT2 : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 45 %

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดงาน “SAH Smile Club”

                พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดมุมพักผ่อน มุมพูดคุย มุมให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็น เรื่องการเรียน หรือเรื่องส่วนตัว เพื่อให้นักศึกษาได้พูดคุย ได้รับคำแนะนำ และได้รับการดูแลจากอาจารย์อย่างใกล้ชิด จึงได้เปิดงาน "SAH Smile Club" ไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง SAH Smile Club (SAH Corner3) ชั้น 2 อาคารวิชาการ 7 โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษามาเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้นเป็นอย่างดี

คณาจารย์ แขนงวิทยาภูมิคุ้มกันเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          การประชุมเชิงปฏิบัติการทางภูมิคุ้มกันวิทยา เรื่อง Antibody technology in the disruptive medical technology era จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ คณาจารย์แขนงวิทยาภูมิคุ้มกัน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมอบรมเทคนิคทางห้องปฏิบัติการขั้นสูง ทั้งการวิเคราะห์ด้วยโฟลไซตเมทรี และการใช้เทคนิคพิเศษในการตรวจหาโมเลกุลเป้าหมายด้วยเทคโนโลยี BLItz และ PlexBio เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสร้างแอนติบอดี เพื่อตรวจการวินิจฉัย และรักษาโรค เทคนิคพิเศษที่สามารถพัฒนาการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อการรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนทักษะการวิจัยขั้นสูงของคณาจารย์ที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อการเสริมศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์ในแขนงวิชาวิทยาภูมิคุ้มกันอีกด้วย

         นอกจากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแล้ว คณาจารย์ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการวิจัย  การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน และการบริการวิชาการ  รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย ณ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ ซึ่งเน้นการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการผลิตแอนติเจนและแอนติบอดีอย่างครบวงจร และการพัฒนาวิธีการและชุดตรวจวินิจฉัยโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ เช่น วัณโรค มะเร็ง และธาลาสซีเมีย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการงานวิจัย “ต้นแบบผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ผงน้ำส้มจากและน้ำส้มจากอัดเม็ด”

            เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน อาจารย์หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำผลงาน “ต้นแบบผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ ผงน้ำส้มจากและน้ำส้มจากอัดเม็ด” ร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมนักวิจัยในทีมผู้บริหารและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ  ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ผลงานดังกล่าวพัฒนาจากการได้รับทุนสนับสนุการวิจัยต่อเนื่องจากหลายแหล่งทุนได้แก่ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ทุนวิจัยโครงการการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (สกว.) และ ทุนอุดหนุนจากเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. ภาคใต้ตอนบน  

           ผลการวิจัยที่ได้พบว่า “น้ำส้มจาก” (Nipa palm Vinegar) ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง เป็นน้ำส้มสายชูหมักจากน้ำตาลจาก มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการอาหารฟังชั่น เนื่องจากมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ลดการย่อยการดูดซึมไขมัน ลดระดับน้ำตาลในเลือด ลดความเสี่ยงภาวะความดันโลหิตสูง เพิ่มภูมิต้าน และทำลายเชื้อแบคทีเรียก่อโรคได้ โดยฤทธิ์ที่กล่าวมาประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ Apple cider vinegar และ Balsamic vinegar และเมื่อนำมาผลิตเป็น “ผงน้ำส้มจาก” (NPV powder) โดยเทคโนโลยีการเสปรย์ดรายแล้ว ยังคงมีฤทธิ์ส่งเสริมสุขภาพอย่างครบถ้วน จึงควรนำไปศึกษาและพัฒนาต่อยอดเพื่อให้สามารถใช้ในการพานิชย์ต่อไปได้ ซึ่งจะทำให้เกิดการอนุรักษ์ต้นจาก และป่าจาก ของตำบลขนาบนาก ที่เป็นผืนใหญ่ที่สุดของประเทศไทยไว้ได้ รวมทั้งทำให้เกษตรมีรายได้ และยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีมูลค่าสูงด้วย

พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนและการสอน ในหัวข้อ “การเรียนการสอนแบบออนไลน์ควบคู่กับกิจกรรมกลุ่ม”

           พันธกิจผลิตบัณฑิต สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนและการสอน ในหัวข้อ "การเรียนการสอนแบบออนไลน์ควบคู่กับกิจกรรมกลุ่ม" เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารวิชาการ 7 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ และอาจารย์มณฑา สายธารวาณิตร์กุล  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย  โดยมีจุดประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันนำไปสู่การประยุกต์ใช้สำหรับการเตรียมการสอนและระบบการดูแลนักศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป