พันธกิจบริการวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ให้ความรู้ชุมชนบ้านท่าสูงบน ในโครงการ “บ้านท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มวล.”

พันธกิจบริการวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดย รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รองคณบดีและตัวแทนของสำนักวิชาฯ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่ให้ความรู้ชุมชนบ้านท่าสูงบน ในโครงการ “บ้านท่าสูงบน ชุมชนต้นแบบสุขภาวะ สหเวชศาสตร์ มวล.” ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564  เวลา 13:30-14:30 น.

– กิจกรรมมุ่งเน้นความรู้การเฝ้าระวังตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโควิด-19

– การแจกแผ่นพับความรู้เรื่องโควิด-19 การป้องกัน เฝ้าระวัง และวัคซีน

– การจับรางวัลรับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ

– เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชนท่าสูงบนให้เป็นต้นแบบสุขภาวะ

* ขอบคุณภาพจาก อาจารย์ ดร.รุจิกรณ์ รัตนธรรม

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ขอแสดงความยินดียิ่งกับ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2564

สำนักวิชาสหเวชศ …

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชา กายภาพบำบัดในเด็ก สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 หัวข้อปฏิบัติการ “การนวดสัมผัสเพื่อกระตุ้นพัฒนาการทารก (Infant Massage)”

    & …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Bed bug & Maggot therapy” การควบคุมและจัดการเรือด และการรักษาบาดแผลผู้ป่วยโดยใช้หนอนแมลงวัน

สาขาวิชาเทคนิคก …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา WUQA ประจำปีการศึกษา 2563 ที่คะแนน 4.84 อยู่ในระดับ ดีมาก

    & …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *