>> ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาชีวเวชศาสตร์

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุน เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายชื่ออาจารย์ ความเชี่ยวชาญ อีเมล์/เบอร์โทรศัพท์ ทุนวิจัย จำนวน น.ศ. ป.โท ที่เปิดรับ จำนวน น.ศ. ป.เอกที่เปิดรับ
ดร.พวงทิพย์  ภู่พงษ์ Antimicrobial activity of Thai medicinal plants
Molecular epidemiology of Vibrio spp.
Molecular detection of gastrointestinal pathogens
bphuangt@wu.ac.th (075672135) ทุนงบประมาณแผ่นดิน ปี 2560 1
ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย Immuno-modulation, Inflammation, Signaling trandsuction, Natural products, Cell culture and Molecular technique poonsit.hi@gmail.com

 

(096-4539565)

ทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2
ดร. จิราพร เจริญพูล Immunology and  Virology jjirapor@wu.ac.th

 

(0952838885)

1
ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ Cardiovascular physiology
Exercise physiology
Epithelial transport
nita_phung@hotmail.com

 

(0865325537)

ทุนมวล.ร่วมกับสกว. โครงการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ 1
ผศ.ดร.สืบตระกูล

 

วิเศษสมบัติ

แบคทีเรียทางการแพทย์, เชื้อราทางการแพทย์, cultural & molecular techniques for detection of clinical microbiology. sueptrakool.wi@wu.ac.th (086-9676804) นักวิจัยร่วมทุนงบประมาณแผ่นดิน 2560 (งบประมาณรวม 300,000 บาท) 2
รศ.ดร.มณฑล

 

เลิศคณาวนิชกุล

probiotic; การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (การเพิ่มผลผลิตยาปฏิชีวนะจากแบคทีเรียจากธรรมชาติ) lmonthon55@gmail.com (0835013388) 1. งบประมาณแผ่นดิน
2. ทุนวิจัยเชิงพื้นที่
2 1
ดร. อัปษร สัตยาคม การทดสอบฤทธิ์ของสารจากสมุนไพรไทย
– ในการป้องกันการตายของเซลล์ประสาทจากภาวะสมองขาดเลือด
– ในการยับยั้งการเจริญเติบโตและแพร่เซลล์มะเร็ง
apsorn.sa@wu.ac.th (075672185) ทุนงบประมาณแผ่นดิน
ทุนวิจัยมุ่งเป้ายุทธศาสตร์
ทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย/หน่วยวิจัย
1
ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์ Recombinant DNA technology, Protein expression and Purification, Anti-cancer phuwadol1975@gmail.com (0813579344) 1.ทุนผู้ช่วยวิจัยของทุนงบประมาณแผ่นดิน ปี 2560
2.ทุนเชื่อมโยงบัณฑิต หรือ ทุนพัฒนาศักยภาพ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
ผศ. ดร. นุชจรี จีนด้วง Molecular biology in lipid metabolism,

 

Genetic epidemiology in cardiovascular medicine, Pharmacogenomics of lipid-lowering therapies

nutjaree.je@wu.ac.th

 

075-672193

ทุนเชื่อมโยงบัณฑิต

 

ทุนพัฒนาศักยภาพของ มหาวิทยาวลัยลักษณ์

1

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.