รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักนักวิชาสหเวชศาสตร์

            ด้วยหลักสูตรเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการทำงานในแต่ละด้าน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้องและเป็นกำลังใจให้รุ่นน้องที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยหลักสูตรเทคนิคการแพทย์และหลักสูตรกายภาพบำบัด จะใช้ช่องทางในการมอบรางวัลในงานเลี้ยงต้อนรับ การประชุมวิชาการ “International Conference on Biomedical Sciences – ICBMS 2018” ร่วมกับ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 15189” และ “โครงการประชุมวิชาการ กายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 7” ซึ่งจะจัดประชุมในวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นที่สำเร็จการศึกษาจาก หลักสูตรเทคนิคการแพทย์หรือหลักสูตรกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อประกาศเกียรติคุณและเข้ารับโล่เกียรติยศจากด้วยสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจะแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ

  1. วิชาการ
  2. วิจัย
  3. นวัตกรรม
  4. ธุรกิจ

          โดยผลการพิจารณาตัดสินศิษย์เก่ากายภาพบำบัดดีเด่นดังนี้

  1. กภ.สาธิต อาจประจัญ ได้รับโล่ศิษย์เก่ากายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ดีเด่น ด้านวิชาการ
  2. กภ.กฤษฎา สมรัก ได้รับโล่ศิษย์เก่ากายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ดีเด่น ด้านวิจัย
  3. กภ.จุฑาภรณ์ ภมรศิริ ได้รับโล่ศิษย์เก่ากายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ดีเด่น ด้านนวัตกรรม

 

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.