กิจกรรม “ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ – สายใยรักบุคลากร”

                 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา พันธกิจสื่อสารองค์กรและสานสัมพันธ์องค์กรได้จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ – สายใยรักบุคลากร” ณ ห้องประชุมราชาวดี อาคารวิชาการ 7 โดยมี รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักวิชาฯ สาขาวิชาฯ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมในครั้งนี้

                       กิจกรรม “ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ – สายใยรักบุคลากร” เป็นกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ใหม่ทุกท่านได้รับทราบนโยบายการขับเคลื่อนสำนักวิชาฯ และมหาวิทยาลัย การดำเนินงานในระดับพันธกิจต่างๆ ที่ต้องมีการขับเคลื่อนให้สำนักวิชาฯ บรรลุเป้าหมายตาม KPI และ OKRs ที่ตั้งไว้ การรับทราบข้อมูลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและอื่นๆ การรับทราบกิจกรรมการส่งเสริมงานวิจัยจากสถานวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง 2 ศูนย์ความเป็นเลิศของสำนักวิชาฯ รวมทั้งอาจารย์ใหม่ยังได้เรียนรู้แนวทางและความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยจากท่านคณบดีที่รับเป็นวิทยากรพิเศษในครั้งนี้

โดยมีอาจารย์ใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

  • อาจารย์ ดร.กันตพิชญ์ กองพล
  • อาจารย์ ดร.ชุติพงศ์ สุขคะนนท์
  • อาจารย์ ดร.ญาณิศา รัตนพันธ์
  • อาจารย์ ดร.รัชศักดิ์ บุญฮก
  • อาจารย์ ดร.ศิริจรรย์ สันตจิตร
  • อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ สุรินทร์แก้ว
  • อาจารย์ ดร.อัจฉรา ภูมี
  • อาจารย์ปณิชา พลพนาธรรม

About Ariya Yeesunsong

Check Also

การใช้งานระบบ DOMS

1.การสร้างส่งบั …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียกสัมภาษณ์นักศึกษา TCAS 2564 รอบที่ 2 โควตา (ครั้งที่ 2)

หลักสูตรกายภาพบ …

บริหารทั่วไป

    & …

SAH Link : Short Cut คลังความรู้ออนไลน์สู่ความสำเร็จ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *