สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษากายภาพบำบัด รุ่นที่ 14 (รหัส 61)

                    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักศึกษากายภาพบำบัด รุ่นที่ 14 (รหัส 61) ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจากท่านคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษา มีการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ในหัวข้อ “โอกาส และหนทางแห่งความสำเร็จในการเป็นนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ โดยพี่คอมซี” กภ.ศราวุธ ปาติง นักกายภาพบำบัด แผนก Rehab โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต “เส้นทางสู่การเป็นนักกายภาพบำบัดในต่างประเทศ โดยพี่ลูกกอล์ฟ” กภ.ภานุพงศ์ ธรรมวัน นักกายภาพบำบัด สังกัด Zulal wellness resort และ “หลักการเขียน RESUME” โดย ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รวมทั้ง “กิจกรรมจากรุ่นน้องกายภาพบำบัด รุ่น 15 และ 16 สู่รุ่นพี่ รุ่น 14” และ “กิจกรรมจากใจคณาจารย์กายภาพบำบัดสู่นักศึกษากายภาพบำบัด รุ่นที่ 14”

 

                     สำหรับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อให้นักศึกษาสามารถจบออกไปปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข มีความกล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตในโลกภายนอก มีความพร้อมทั้งทางร่างกายจิตใจ และสติปัญญา ในการออกไปประกอบวิชาชีพรับใช้สังคมต่อไป

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.