สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่และบำเพ็ญประโยชน์ ณ หาดท่าสูงบน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่และบำเพ็ญประโยชน์เป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกับรายวิชากายวิภาคศาสตร์สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์ โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 28 มี.ค. 64 เวลา 7.00-12.00 น. เพื่ออุทิศกุศลผลบุญทั้งหมดให้แก่อาจารย์ใหญ่ ครูผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา จัดขึ้นโดย ดร.ชฎายุ อุดม และคณาจารย์หลักสูตรกายภาพบำบัด โดยมี ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 229 คน ประกอบด้วย นักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรจำนวน 217 คน และอาจารย์หลักสูตรกายภาพบำบัด จำนวน 12 ท่าน

โดยมีรายละเอียดกิจกรรมในโครงการ ดังนี้

เวลา 7.00-9.30 น. นักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ทั้งหลักสูตรกายภาพบำบัด และเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 และ 2 ได้มีกิจกรรมสันทนาการและสานสัมพันธ์ ก่อนร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณหาดท่าสูงบน ซึ่งเป็นชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วิชากายภาพบำบัดชุมชน

เวลา 9.30-12.00 น. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา

  • โดยนักศึกษามุสลิมได้เข้าร่วม ณ มัสยิดท่าสูงบน
  • ส่วนนักศึกษาพุทธ ได้เข้าร่วม ณ วัดเสนาราม

About Maneerut Srisuksai

Check Also

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ขอแสดงความยินดียิ่งกับ ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี 2564

สำนักวิชาสหเวชศ …

บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชา กายภาพบำบัดในเด็ก สำหรับนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 3 หัวข้อปฏิบัติการ “การนวดสัมผัสเพื่อกระตุ้นพัฒนาการทารก (Infant Massage)”

    & …

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษารับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Bed bug & Maggot therapy” การควบคุมและจัดการเรือด และการรักษาบาดแผลผู้ป่วยโดยใช้หนอนแมลงวัน

สาขาวิชาเทคนิคก …

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์มีผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา WUQA ประจำปีการศึกษา 2563 ที่คะแนน 4.84 อยู่ในระดับ ดีมาก

    & …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *