ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

🗣ประกาศรับสมัครนักกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
📌ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) จำนวน 1 อัตรา
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คุณสมบัติ
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด จากสถาบันที่ผ่านการรับรองจากสภากายภาพบำบัด
– เป็นผู้ถือใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด (ต้องไม่หมดอายุในวันที่เรียกรายงานตัว)
– ไม่เคยถูกฟ้องร้องในคดีความที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพกายภาพบำบัด
– มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี
ภาระงาน
– ให้บริการทางกายภาพบำบัดประจำคลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ในเวลาทำการ 8:30-16:30 น.)
– ดูแลเครื่องมือทางกายภาพบำบัด รวมทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ภายในแผนกกายภาพบำบัดให้มีความพร้อมสำหรับการให้บริการทางกายภาพบำบัดโดยประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
การคัดเลือก
– พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ คุณวุฒิและสาขาการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศหรือไม่
– สอบปฎิบัติการทางวิชาชีพ
– สอบสัมภาษณ์
อัตราค่าจ้าง
ค่าตอบแทนรายวัน 600 บาทต่อวัน (ในเวลาทำการ)
(สำหรับค่าตอบแทนนอกเวลาทำการ ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ป่วยที่ให้บริการ)

หมายเหตุ
สมัครได้ที่คลินิกกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ในเวลาทำการ)
☎️ 075-672571
เปิดรับสมัคร วันนี้ถึง วันที่ 15 พ.ย.62

About Ariya Yeesunsong

Check Also

การใช้งานระบบ DOMS

1.การสร้างส่งบั …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเรียกสัมภาษณ์นักศึกษา TCAS 2564 รอบที่ 2 โควตา (ครั้งที่ 2)

หลักสูตรกายภาพบ …

บริหารทั่วไป

    & …

SAH Link : Short Cut คลังความรู้ออนไลน์สู่ความสำเร็จ