สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติขึ้นในชื่อ SAH International Conference 2022 “Allied Health Sciences for Health and Well-Being in the Post COVID Pandemic” ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ Virtual conference

         สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติขึ้นในชื่อ SAH International Conference 2022 "Allied Health Sciences for Health and Well-Being in the Post COVID Pandemic" ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ Virtual conference

ภายในงานประกอบไปด้วย Special sessions ได้แก่

– Natural Products for Health: Innovation and Medical Technology โดยศูนย์ความเป็นเลิศ RECIHP

– Research Paradigms for Infectious Diseases after COVID-19 Pandemic โดยศูนย์ความเป็นเลิศ CERMM

– Hematology and Transfusion Science: Innovation and Future Trends โดยศูนย์วิจัย HTSRC

– Updated and Clinical Experience in Physical Therapy Management of COVID-19 Patients โดยศูนย์วิจัย MoveSE-WU

– การประชุมวิชาการประจำปีทางกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัปดาห์วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบรอบ 30 ปี ซึ่งได้รับเกียรติจากคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานประชุมอย่างเป็นทางการ

โดยมี Keynote speakers, Invited speakers และ Oral presenters ที่มาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพทางเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด โดยผู้เข้าร่วมงานประชุมจะได้รับประกาศนียบัตรและรับคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น