สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือด้านวิจัยกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณาจารย์ จากสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงาน และร่วมเเเลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัย การพัฒนาหลักสูตร การผลิตผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ การบริการวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง นำโดย

  • รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและรองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุรดีนา จารง หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สุขติ ผู้อำนวยการโครงการพิเศษหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ นานาชาติ
  • อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววนิชกุล หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
  • อาจารย์ ดร.ชฎาภา รุ่งเรืองใบหยก หัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัด

ณ ห้องประชุมช่อประดู่ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในการนี้ อาจารย์ ดร.ชฎาภา รุ่งเรืองใบหยก หัวหน้าคลินิกกายภาพบำบัด ได้นำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ คลินิกกายภาพบำบัด อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

About Ariya Yeesunsong

Check Also

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์วิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติขึ้นในชื่อ SAH International Conference 2022 “Allied Health Sciences for Health and Well-Being in the Post COVID Pandemic” ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2565 ในรูปแบบ Virtual conference

    & …

Hematology & Transfusion Science Research Center (HTSRC)

5ส Green สหเวชศาสตร์

โครงสร้างคณะกรร …

MoveSe-WU

Few days to go …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น