ข่าวเด่น

  • "ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ไม่ได้มีเพียงแค่ในห้องเรียน" หลักสูตรกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ "เรา...ให้อะไรมากกว่าที่คิด เรา...ไม่ได้มีเพียงแค่ใบปริญญา" มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา มาเป็นครอบครัวกายภาพบำบัดกับเรา

อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ค่าจุดตัดความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุ”

          อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ อาจารย์สาข …

Read More »

นักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลชนะเลิศคลิป VDO นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ

ตัวแทนนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 คน จา …

Read More »

คณาจารย์หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการจัดสรรทุน คปก. รุ่นที่ 21

          คณาจารย์หลักสูต …

Read More »

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักนักวิชาสหเวชศาสตร์

          ด้วยหลักสูตรเทค …

Read More »

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2561 หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักนักวิชาสหเวชศาสตร์

            ด้วยหลัก …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต …

Read More »

วลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ “สหเวชศาสตร์กับการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์”

Read More »

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ The 2nd Walailak University Cultural Camp 2018

ศูนย์กิจการนานาชาติขอเชิญนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมก …

Read More »

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม “การพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ”

เมื่อจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.30 น. &n …

Read More »

School of Allied Health Sciences, Walailak University is pleased to invite researchers, medical technologists and postgraduate students to participate in “International Conference on Biomedical Sciences –ICBMS 2018” being held on 22-23 March, 2018

   สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัย …

Read More »