นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศ ในโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M)

นักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเพื่อไปแข่งขันในระดับประเทศ โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M)  ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ทีม NAKEDEYE จากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งประกอบด้วย

1.นางสาวรุ่งนภา กรีทอง

2.นางสาวพิชภรณ์ ไข่เกษ

3.นางสาวพิมพ์ผกา โบกขระณีย์

โดยงานวิจัยชุดทดสอบคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD โดยมีอาจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยดังกล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น