ข่าวเด่น

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

 

ด้วย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ณ หาดท่าสูงบน ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ของชุมชนท่าสูงบน และในปี พ.ศ. 2561 นี้ สำนักวิชาฯ ได้จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” ประกอบด้วยกิจกรรม

1. วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
– กิจกรรม บอร์ดให้ความรู้ นิทรรศการ ให้บริการสุขภาพด้านการเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด และนันทนาการต่าง ๆ ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

2. วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 น.
– กิจกรรม “เดิน-วิ่ง กินลม ชมเล ณ หาดท่าสูงบน ครั้งที่ 2” (SAH Sea Run 2019) แบบมินิมาราธอน (10 กิโลเมตร) และ ฟันรัน (5 กิโลเมตร) นักวิ่ง จำนวน 2,000 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพงษ์วิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา และ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและร่วมวิ่ง

รายละเอียดติดตามได้จาก Facebook เดิน-วิ่ง กับสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ https://web.facebook.com/SAHWUMarathon

รายได้จากการรับสมัครนักวิ่งและรับเงินสนับสนุน หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสมทบทุนการจัดกิจกรรมแก่ชุมชนบ้านท่าสูงบน ทุนการศึกษาของนักเรียนในชุมชนท่าสูงบน สมทบทุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทุนการศึกษาและพัฒนาวิชาการของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านบริหารและจัดการองค์กร คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  “ด้านบริหารและจัดการองค์กร” คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2562  โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง เป็น ศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์  รุ่น 5  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า ที่ประสบความสำเร็จ และทำคุณประโยชน์แก่สังคม สถาบัน และต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

คณาจารย์และผู้บริหารจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน เพื่อสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ระหว่างสถาบัน ปี 2562 กับสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ เยาวลักษณ์ พิมายนอก คณบดีและทีมบริหาร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ผู้บริหาร และคณาจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์ ร่วมเจรจาความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ/วิชาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ระหว่างสถาบัน ปี 2562 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร และนำศึกษาดูงาน Smart laboratory ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8, Smart Classroom อาคารสถาปัตยกรรม, Smart Library ศูนย์บรรณสารและสื่อการสอน, E-testing ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สร้างความประทับใจ ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบัณฑิตและวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้ก้าวไกลสู่สากลร่วมกัน

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ด้วย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำเนินพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ณ หาดท่าสูงบน ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ของชุมชนท่าสูงบน และในปี พ.ศ. 2561 นี้ สำนักวิชาฯ ได้จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” ประกอบด้วยกิจกรรม

 1. วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562
 • กิจกรรม บอร์ดให้ความรู้ นิทรรศการ ให้บริการสุขภาพด้านการเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัด และนันทนาการต่าง ๆ  ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
 1. วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 06.00 น.
 • กิจกรรม “เดิน-วิ่ง กินลม ชมเล ณ หาดท่าสูงบน ครั้งที่ 2” (SAH Sea Run 2019) แบบมินิมาราธอน (10 กิโลเมตร) และ ฟันรัน (5 กิโลเมตร) นักวิ่ง จำนวน 2,000 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพงษ์วิณัย ชูยก นายอำเภอท่าศาลา และ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและร่วมวิ่ง

รายละเอียดติดตามได้จาก Facebook  เดิน-วิ่ง กับสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ (https://web.facebook.com/SAHWUMarathon/)

รายได้จากการรับสมัครนักวิ่งและรับเงินสนับสนุน หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปสมทบทุนการจัดกิจกรรมแก่ชุมชนบ้านท่าสูงบน ทุนการศึกษาของนักเรียนในชุมชนท่าสูงบน สมทบทุนโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทุนการศึกษาและพัฒนาวิชาการของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.รังสิต

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ พิมายนอก คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ม.รังสิต จำนวน 7 ท่าน ในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมเยือน ม.วลัยลักษณ์ วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำคณาจารย์ของ ม.วลัยลักษณ์ และพูดคุยถึงนโยบายสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ รวมทั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ซึ่งเป็นสำนักวิชาที่ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและมีอาจารย์ผู้สอนเป็นจำนวนมาก จากนั้นได้มอบของที่ระลึกให้แก่คณะศึกษาดูงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ ม.รังสิตและ ม.วลัยลักษณ์

ประมวลภาพ

ประกาศมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูลวีรานุวัตติ์และสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยเรื่องผลการคัดเลือกรางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่นมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์วีกูลวีรานุวัตติ์ประจาปีการศึกษา๒๕๖๑

ประกาศจากมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์ และสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปีการศึกษา 2561 สำนักวิชาฯ ขอแสดงความยินดีกับ นายชิติพัทธ์ เทพเนียม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติในครั้งนี้

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

 • รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมกีฬา
  นางสาวทิตย์ติยานันท์ ทิ้งน้ำรอบ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรเทคนิกการแพทย์
 • รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมบริการวิชาการ
  นายพิทักษ์สิทธิ์ ทรัพย์เจริญ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
 • รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
  นายศิวณัฎฐ์  เดชทัพ  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
 • รางวัลนักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมบริหารจัดการ
  นายเกียรติพงษ์  องสารา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
  นายชิติพัทธ์  เทพเนียม  นักศึกษาชั้นปีที่  3 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
 • รางวัลนักศึกษาดีเด่น ด้านกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมจริยธรรม
  นางสาวมูตีอะห์  มะเร๊ะ   นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการประจำปีกายภาพบำบัดวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 8 เรื่อง การฟื้นฟูระบบควบคุมการทรงตัวในหูชั้นใน (Vestibular Rehabilitation) ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

สาขาวิชากายภาพบำบัด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในหัวข้อ “โรคเกี่ยวกับความพิการ การตรวจประเมินร่างกายอย่างง่าย และการให้การรักษาฟื้นฟูคนพิการ/ผู้สูงอายุติดเตียง”

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ผนวกกับการเรียนการสอน และการวิจัย โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในหัวข้อ “โรคเกี่ยวกับความพิการ การตรวจประเมินร่างกายอย่างง่าย และการให้การรักษาฟื้นฟูคนพิการ/ผู้สูงอายุติดเตียง” ทั้งนี้คณาจารย์ได้ร่วมกันให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนทั้งผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำทางด้านสุขภาพ ของ ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในการวางแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน รวมทั้งผู้สูงอายุติดเตียงในชุมชน และได้ผนวกกับการวิจัยเชิงพื้นที่ โดยได้มีการสนทนากลุ่มทั้งกับผู้นำชุมชนและ อสม.ในพื้นที่ เพื่อสอบถามปัญหา และแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้สูงอายุติดเตียง ทั้งนี้คณาจารย์และนักศึกษาได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสอบถามปัญหาและให้การฟื้นฟูแก่คนพิการและผู้สูงอายุติดเตียง การปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัย ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมเครื่องมือออกกำลังกายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือคนพิการ ผู้สูงอายุ ตลอดจนญาติ เพื่อให้คนพิการหรือผู้สูงอายุติดเตียงสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุด และลดภาระการพึ่งพิงให้น้อยลง โดยกิจกรรมต่าง ๆได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

1. ผศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก           อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น  รองศาสตราจารย์

2.อาจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล   อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3.อาจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์       อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด       ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์