ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Nutrients Open Access Scopus Q1 Article : Does Oxidative Stress Management Help Alleviation of COVID-19 Symptoms in Patients Experiencing Diabetes?.

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.พญ.วีระนุช นิสภาธร อาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Nutrients Open Access Scopus Q1
Article : Does Oxidative Stress Management Help Alleviation of COVID-19 Symptoms in Patients Experiencing Diabetes?.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น