ข่าวรับสมัครงาน

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด จำนวน 3 อัตรา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชากายภาพบำบัด
✅แขนงกายภาพบำบัดระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 2 ตำแหน่ง
✅แขนงกายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดการรับสมัคร https://bit.ly/3PV1WYj

สอบถามเพิ่มเติม สำนักงานคณบดี (คุณจรวยพร)
โทรศัพท์: 0 7547 6603

 

 

สหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์นานาชาติ กายภาพบำบัด ชีวเวชศาสตร์ Medical Technology Physical Therapy Biomedical Sciences

ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 อัตรา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครอาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 5 อัตรา

สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาเอก เทคนิคการแพทย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

มีใบประกอบวิชาชีพ ไม่หมดอายุ และ มีผลสอบภาษาอังกฤษตามประกาศที่กำหนด

*มีประสบการณ์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ดูรายละเอียดประกาศฯ เพิ่มเติม  https://www.wu.ac.th/th/news/19922

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 075-672604