สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุม International MT Student Research Competition 2023 (iMT-SRC) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในหัวข้อ Beyond Borders: Adapting to a Changing Global Perspectives
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม International MT Student Research Competition 2023 (iMT-SRC) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ในหัวข้อ Beyond Borders: Adapting to a Changing Global Perspectives โดยได้รับเกียรติจาก Yoshiko KUTO จาก Showa University ประเทศญี่ปุ่น และ Prof. Chia-Rui Shen จาก Chang Gung University จากประเทศไต้หวัน เป็น Keynote Speaker ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00-16:30 น.
เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรม International MT Student Research Competition 2023 (iMT-SRC) ในหัวข้อ Beyond Borders: Adapting to a Changing Global Perspectives ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันนี้
https://forms.gle/pqWKG9mAwAknVoG36
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อีเมลล์ voravuth.so@wu.ac.th
โทรศัพท์ +66 89 800 9939
เวปไซด์ https://sah.wu.ac.th/