อาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมทำหน้าที่นักกายภาพบำบัด ในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินี ไชยกูล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ไชยบาล อาจารย์ประจำสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” Spirit Of The Games ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 โดยมีนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 18 คน ประกอบด้วยบาสเกตบอล เทควันโด เปตองและยูยิสสู โดยทั้ง 2 ท่านทำหน้าที่เป็นนักกายภาพบำบัดให้การรักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นระหว่างและหลังการแข่งขัน โดยเฉพาะกีฬาที่ต้องทำการแข่งขันจำนวนหลายรอบในแต่ละวัน ซึ่งการให้การรักษาด้วยเทคนิคทางกายภาพบำบัดได้แก่ การใช้คลื่นเหนือเสียง การใช้ไฟฟ้าเพื่อการลดปวด การติดเทปเพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวหรือพยุงกล้ามเนื้อ จะสามารถช่วยลดอาการบาดเจ็บและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาให้พร้อมสำหรับการแข่งขันได้เป็นอย่างมาก ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันยูยิสสูประเภททาชิ และมีหนึ่งข้อความประทับใจจากนักกีฬา “หากไม่มีนักกายภาพบำบัดมาให้การรักษาและติดเทปให้ หนูคงไม่ได้รับเหรียญในวันนี้”