ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วฤนดา พรหมโชติ (First Author) และ รศ.ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร  (Corresponding author) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Trends in Sciences Scopus Q3

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วฤนดา พรหมโชติ (First Author) และ รศ.ดร.วิยดา กวานเหียน กลางบุตร  (Corresponding author) ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Trends in Sciences Scopus Q3

Article : Diversity of Colony Morphotypes, Biochemical Characteristics, and Drug Susceptibility Patterns of Burkholderia pseudomallei Isolated from Humans, Animals, and Environmental Sources in Thailand.

 

#WUSAH #MTWU #PTWU

#WalailakUniversity

#MedtechWalailak

#MedicalTechnologyInternational

#PhysicalTherapyWalailak

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น