สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยพันธกิจสื่อสารองค์กรและสานสัมพันธ์องค์กร ได้จัดกิจกรรม SAH สุขใจ ปีใหม่ไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

      เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ โดยพันธกิจสื่อสารองค์กรและสานสัมพันธ์องค์กร ได้จัดกิจกรรม SAH สุขใจ ปีใหม่ไทย เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ โถงกลางหน้าห้องประชุม ราชาวดี โดยจัดให้มีกิจกรรมรดน้ำดําหัวผู้ใหญ่ และการสรงน้ำพระพุทธรูป

 

 

      วันสงกรานต์ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มีความเชื่อแต่เดิมเรื่องการเคลื่อนย้ายการประทับในจักรราศี หรือการเคลื่อนเข้าสู่ปีใหม่ตามความเชื่อของไทย ประเพณีสงกรานต์ดั้งเดิม จะมีพิธีสงกรานต์ที่ปฏิบัติกันในครอบครัว ซึ่งสํานักวิชาเปรียบเสมือนครอบครัวที่เป็นบ้านหลังที่สองของอาจารย์ในสํานักวิชา โดยจะมีการใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลักในพิธี เนื่องจาก การคํานวณทางดาราศาสตร์ที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน จึงใช้น้ำมารดหัวเพื่อขอพรผู้หลักผู้ใหญ่และรดน้ำให้แก่กันเพื่อความสดชื่นในหน้าร้อนนั่นเอง