Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ระบบ TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolio

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ระบบ TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolio

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ระบบ TCAS 62 รอบที่ 1 Portfolio
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 15 ธันวาคม 2561
1. รับจำนวน 30 คน
2. คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชาตั้งแต่ 5 ภาคเรียนขึ้นไป: 3.00
3. แผนการศึกษาที่เปิดรับ : แผนการเรียนวิทย์-คณิต 
4. จำนวนหน่วยกิตและเกรดเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชา
• เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
• เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
• เรียนวิชาภาษาต่างประเทศไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิตและได้เกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
5. รายละเอียดแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
5.1 ประวัติ/ข้อมูลส่วนตัว
5.2 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรม/ร่วมแข่งขันทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.3 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมหรือเป็นคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ จิตสาธารณะ
5.4 หลักฐานการได้รับรางวัล/เกียรติบัตร ในระดับจังหวัด ภูมิภาคหรือมีผลงานเป็นที่ ประจักษ์ได้รับการยอมรับในสาขาที่เกี่ยวข้อง
5.5 หลักฐานการแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำ
5.6 เขียนเรียงความไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ในหัวข้อวิชาชีพกายภาพบำบัดที่ฉันรู้จักและ เหตุผลในการเลือกเรียนมหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์
6. ประกาศรับสมัคร http://bit.do/eAKLj
7. สมัครได้ที่ https://entry.wu.ac.th

About Wichukorn Dandecha

Check Also

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรกายภาพบำบัด TCAS 62 รอบที่ 2 โควตา

หลักสูตรกายภาพบ …

นักศึกษากายภาพบำบัด คว้ารางวัลชมเชย สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

เครื่องออกกำลัง …

หลักสูตรกายภาพบำบัดขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม SPA DAY

หลักสูตรกายภาพบ …

 สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดโครงการ“กายภาพบำบัดร่วมใจและสร้างเสริมความสัมพันธ์นักศึกษากายภาพบำบัด”

สาขาวิชากายภาพบ …

นักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตร โครงการประกวดนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อคนพิการ ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)

นักศึกษากายภาพบ …

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สหเวชศาสตร์ มหกรรมเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 “เดิน-วิ่ง กินลม ชมเล ณ หาดท่าสูงบน”

สำนักวิชาสหเวชศ …

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด (สาขากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก)

ด้วยมหาวิทยาลัย …

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบแอดมิชชั่น

หลักสูตรกายภาพบ …

หลักสูตร กายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ

หลักสูตร กายภาพ …

อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ค่าจุดตัดความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุ” 

อาจารย์ กภ.จิรพ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *