หลักสูตรกายภาพบำบัด เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบแอดมิชชั่น วันที่ 12-16 มิถุนายน 2561

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาล …

Read More »

หลักสูตร เทคนิคการแพทย์ แบบทวิภาษา (ปริญญาตรี) [ Medical Technology Bilingual Program ] รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

หลักสูตร เทคนิคการแพทย์ แบบทวิภาษา (ปริญญาตรี) [ M …

Read More »

หลักสูตร กายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงร่วมกันทั่วประเทศ

หลักสูตร กายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยา …

Read More »

อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากผลงานวิจัยเรื่อง “ค่าจุดตัดความเร็วในการเดินสำหรับทำนายการกลัวการหกล้มในผู้สูงอายุ”

          อาจารย์ กภ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ อาจารย์สาข …

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาเรื่อง “เส้นทางสู่ตำแหน่งวิชาการและการวิจัยบัณฑิตศึกษา”

Dear BMS Student, I would like to inform you about …

Read More »

แบบฟอร์ม

  ​   ใบสำคัญรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จร …

Read More »

รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุน ป.โท หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ &nb …

Read More »

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศแก่นักศึกษากายภาพบำบัดรุ่นที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2560

          เมื่อวันพุธที่ …

Read More »

นักศึกษากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลชนะเลิศคลิป VDO นวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุ

ตัวแทนนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 คน จา …

Read More »

คณาจารย์หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับการจัดสรรทุน คปก. รุ่นที่ 21

          คณาจารย์หลักสูต …

Read More »