กิจกรรมต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

Facebook Comments

Read More »

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข่าวสารของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผ่าน Website : sah.wu.ac.th

Facebook Comments

Read More »

SAH Sea Run 2018 “เดิน-วิ่ง กินลมชมเล ณ ชายหาดท่าสูงบน” วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561

SAH Sea Run 2018 – วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม …

Read More »

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิท …

Read More »

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

Facebook Comments

Read More »

การจัดการความรู้@wusah

♥   การพัฒนาสู่การเป็นอาจารย์วิชาชีพสุขภาพมืออาชีพ …

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด (สาขากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก)

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบค …

Read More »

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments

Read More »

แนะนำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

https://www.youtube.com/watch?v=ncAAsYn1Guk Facebo …

Read More »

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบแอดมิชชั่น วันที่ 12-16 มิถุนายน 2561

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิท …

Read More »