สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพฯ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมมาตรฐานการวิจัย

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพฯ ขอเชิญ อาจารย์ นักวิจัย …

Read More »

วิดิทัศน์แนะนำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments

Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการคลินิกเทคนิคการแพทย์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคค …

Read More »

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ประจำคลินิกกายภาพบำบัด

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคค …

Read More »

ขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม “วันเทคนิคการแพทย์ไทย”

ขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใก …

Read More »

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

Read More »

29 มิถุนายนเทคนิคการแพทย์

Facebook Comments

Read More »

Professor Dr. Hyuma Makizako และ Dr. Fumiyo Matsuda จากมหาวิทยาลัย Kagoshima ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมการดำเนินงานของหลักสูตรกายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์

Professor Dr. Hyuma Makizako และ Dr. Fumiyo Matsud …

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบค …

Read More »

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบค …

Read More »