หน้าหลัก

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ในโอกาสที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เกียรติยศ ประจำปี 2562

  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมมนาประจำปี 2562

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมม …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมหิดล

“กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมหิดล” วันที่ 24 กั …

Read More »

นักศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัด ได้ออกให้บริการวิชาการในรายวิชากายภาพบำบัดในกลุ่มเฉพาะสภาวะ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลา

นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชา …

Read More »

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมังคุด

              & …

Read More »

รองศาตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ทวิภาษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอน กับสถาบัน National University of Singapore (NUS), National University Hospital (NUH) และ Ng Teng Fong General Hospital (NTFGH) ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2562

              & …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

  ด้วย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลั …

Read More »

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข่าวสารของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่าน facebook : School of Allied Health Sciences, Walailak University และ Website : sah.wu.ac.th

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ข่าวสารของสำนักวิชาสห …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “โครงการสหเวชศาสตร์ มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2” วันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หาดท่าสูงบน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ด้วย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได …

Read More »

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.รังสิต

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัย …

Read More »