ข่าวประชาสัมพันธ์

  • "ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ไม่ได้มีเพียงแค่ในห้องเรียน" หลักสูตรกายภาพบำบัด สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ "เรา...ให้อะไรมากกว่าที่คิด เรา...ไม่ได้มีเพียงแค่ใบปริญญา" มาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา มาเป็นครอบครัวกายภาพบำบัดกับเรา

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน  หมวด Basic Research Fund  (Blue Sky) 

            สถานวิจั …

Read More »

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง บันทึกรายการ Walailak Moving forword

         ศาสตราจารย์ ดร.ส …

Read More »

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม SAH SEMINAR ประจำเดือน ตุลาคม 2563

           กิจกรรม S …

Read More »

พันธกิจบริการวิชาการ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์เยี่ยมชุมชนบ้านท่าสูงบน

         สำนักวิชาสหเวชศา …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ร่วมออกประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนสตรีทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช

          เมื่อวันที่ 20 …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์รับการตรวจประเมิน 5s Model Award 2020

           เมื่อวันจ …

Read More »

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กิจกรรม SAH Seminar

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กิจกรรม SAH Seminar …

Read More »

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมหารือแนวทาง “การขอทุนวิจัยภายนอก”

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมหารือแนวท …

Read More »

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร TCAS 2564 รอบที่ 1 Portfolio

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาล …

Read More »

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จัด กิจกรรม เส้นทางตำแหน่งวิชาการ

              เ …

Read More »