Home / ข่าวเด่น

ข่าวเด่น

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินงานโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงในชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ …

Read More »

เมื่อวันที่​ 6​ มกราคม​ 2563 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์​ …

Read More »

พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานผู้บริหารสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

          สำนักวิชาสหเวชศ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น Fellow Higher Education Academy (FHEA) คนที่ 64 ของวลัยลักษณ์

เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาท่านอ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 52 โดยมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ ประจำปี พ.ศ. 2562

นางสาวชลนิภา พลรบ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และนางสาวฉัน …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนดจัดงาน “มอบเสื้อ ก้าวสู่วิชาชีพ ปีการศึกษา 2562” ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 2

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีกำหนด …

Read More »

คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และคณะเจรจาความร่วมมือและศึกษาดูงานที่ Vietnam National University และร่วมงานประชุมระดับนานาชาติ ณ ประเทศเวียดนาม

คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และคณะเจรจาความร่วมมือและ …

Read More »

ขอเรียนเชิญบัณฑิตใหม่ทุกท่านเข้าร่วมงาน “ราตรีสีบลู” HOME COMING & CONGRATULATIONS PARTY

ขอแสดงความยินดีแก่บัณฑิตใหม่ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ …

Read More »

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง ในโอกาสที่ได้รับรางวัล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เกียรติยศ ประจำปี 2562

  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี …

Read More »

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ร่วมกับสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นเจ้าภาพพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมหิดล

“กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมหิดล” วันที่ 24 กั …

Read More »