ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19

          ตามที่ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดรับบริจาคทุนการศึกษาสหเวชศาสตร์ต้านโควิด 19  โดยมีผู้บริหารของสำนักวิชาและผู้สนใจร่วมบริจาคเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 19  ในการนี้ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ขอขอบคุณท่านที่ร่วมบริจาคทุนการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งปัจจุบันสำนักวิชาอยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อจัดสรรทุนตามวัตถุประสงค์ต่อไป

About Ariya Yeesunsong

Check Also

ระบบสืบค้นกฎหมาย (E-LAW System)

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร TCAS 2564 รอบที่ 1 Portfolio

TCAS รอบที่ 1 P …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กิจกรรม SAH Seminar

สถานวิจัย สำนัก …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมหารือแนวทาง “การขอทุนวิจัยภายนอก”

สถานวิจัย สำนัก …