หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS63 รอบที่ 4 Admission (รับจำนวน 60 คน)

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เน้นพัฒนาบัณฑิต "วิชาชีพโดดเด่น เป็นเลิศสู่สากล"
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
TCAS63 รอบที่ 4 Admission
ระหว่างวันที่ 7-20 พฤษภาคม 2563
รับจำนวนจำกัด 60 คนเท่านั้น
สมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/
เกณฑ์การรับสมัคร https://entry.wu.ac.th/newweb63/TCAS_r4.html
O-NET 30 % , GPAX 20 % , GAT 20% , PAT2 30 %
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB: กายภาพบำบัด ม.วลัยลักษณ์

About Maneerut Srisuksai

Check Also

ระบบสืบค้นกฎหมาย (E-LAW System)

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร TCAS 2564 รอบที่ 1 Portfolio

TCAS รอบที่ 1 P …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กิจกรรม SAH Seminar

สถานวิจัย สำนัก …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมหารือแนวทาง “การขอทุนวิจัยภายนอก”

สถานวิจัย สำนัก …