แจ้งข่าว การกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก

  1. Facebook   กยศ.วลัยลักษณ์
  2. Facebook   https://www.facebook.com/studentloan.th/

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่ม ได้ที่

– งานการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075 673000 ต่อ 3142

– สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075 672602-4     

  Facebook https://www.facebook.com/SAHWU/

 

About Ariya Yeesunsong

Check Also

ระบบสืบค้นกฎหมาย (E-LAW System)

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร TCAS 2564 รอบที่ 1 Portfolio

TCAS รอบที่ 1 P …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กิจกรรม SAH Seminar

สถานวิจัย สำนัก …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมหารือแนวทาง “การขอทุนวิจัยภายนอก”

สถานวิจัย สำนัก …