Submit paper Talent

 

 ตามที่ สถานวิจัยได้เปิดรับให้มีการลงทะเบียนผู้ที่ Submit paper  ซึ่งจัดต่อเนื่อง ครั้งนี้จัดเป็นรอบที่ 2  โดยเงื่อนไขในการลงทะเบียน คือ

  • เป็นอาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  • Submit paper ก่อน 9 มีนาคม 2563
  • มีหลักฐานการ Submit paper 

ซึ่งจากการรับการลงทะเบียน มีอาจารย์ลงทะเบียน รวม 9 ท่าน 10 ผลงาน  โดย 

  • Accepted จำนวน 2 เรื่อง
  • Under review 6 เรื่อง
  • Reject จำนวน 1 เรื่อง
  • อยู่ระหว่างรอตอบกลับ  1 เรื่อง

โดยในวันนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ให้เกียรติจับฉลากอาจารย์ผู้โชคดี จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

  1. อาจารย์กนก เตียประพงษ์          
  2. เพ็ญโฉม จันทร์หวาน
  3. ผศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์                

 ทั้งนี้ในรอบถัดไปยังคงมีกิจกรรมดีๆ อย่างนี้อีก รอติดตามรายละเอียดการสมัครได้จากสถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์จ้า

About Ariya Yeesunsong

Check Also

ระบบสืบค้นกฎหมาย (E-LAW System)

หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัคร TCAS 2564 รอบที่ 1 Portfolio

TCAS รอบที่ 1 P …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กิจกรรม SAH Seminar

สถานวิจัย สำนัก …

สถานวิจัย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรมหารือแนวทาง “การขอทุนวิจัยภายนอก”

สถานวิจัย สำนัก …